2016-01-30 06:00

2016-01-30 06:00

Ishmet nekas hjälp av socialen

HÄLLEFORS: "När jag betalade skatt var jag en del av samhället, men inte nu när jag behöver lite hjälp"

En skilsmässa gjorde att Ishmet Berisha förlorade sina två företag Kenos Måleri och Kenos Flytt o Transport samt sina tre barn. Alla pengar i företagen bland annat 860 000 kronor i utbetalade rotavdrag hamnade hos exfrun och själv hamnade han på psyket i närmare fyra månader.

Efter vistelsen på psyket anmälde Ishmet Berisha sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och satte i gång med att söka jobb.

Ansökte om hjälp

– Men för att klara mig under tiden jag sökte jobb gick jag till socialen och ansökte om försörjningsstöd, säger Ishmet Berisha. Jag fick en handläggare som skulle hjälpa mig. Handläggaren ringde mig efter två veckor och sa att jag skulle komma till socialkontoret.

Nekades

– Väl där fick jag beskedet att jag inte skulle få något försörjningsstöd på grund av att jag inte anmält mig till Arbetsförmedlingen och var aktiv arbetssökande, berättar Ishmet. Jag försökte prata med handläggaren att det är mänskligt att fela och att hon hade fått papper som visade att jag var inskriven på Arbetsförmedlingen. Då behandlade hon mig som om jag var från en annan planet och sa, ”nej du får överklaga till förvaltningsrätten”.

Fel grunder

Ishmet Berisha försökte sedan i tre veckor kontakta en högre chef på socialen, men fick inte kontakt förrän på torsdagen denna vecka.

– Jag berättade mitt ärende för chefen på socialen och förklarade att handläggaren fattat beslut på fel grunder, säger Ishmet och fortsätter:

– Svaret jag fick var att handläggaren hade jobbat så många år och nog inte gjort något fel. Sedan avslutade han att han skulle titta på ärendet när han fick tid.

Knäckt

Ishmet Berisha är knäckt och mår dåligt inte minst hur man behandlar honom i kommunen efter den kris han genomgått.

– Jag har varit en del i samhället sedan 1997 och så länge jag betalat skatt, säger Ishmet Berisha. 2014 hade jag 15 anställda och betalade en miljon kronor i skatt. Jag har leverantörsskulder i företagen som exfrun inte betalar, trots att hon också har alla pengar i bolagen. Bland annat 860 000 kronor som utbetalats i rotavdrag. Nu har jag fått 600 kronor i veckan i matkuponger på Ica och det är som ett slag i ansiktet.

Ishmet Berisha är besviken på vad han hört någon styrelsemedlem i företagarföreningen i Filipstad har sagt.

– Det finns en person i styrelsen som har sagt att, ”jag är bara en svartskalle som försöker att blåsa dem på pengar”, berättar Ishmet. Men jag kommer att starta ett nytt företag och alla leverantörer ska få sina pengar. Just nu går jag på knäna, men jag kommer att resa mig igen.

FT har sökt Ishmet Berishas handläggare på socialkontoret i Hällefors via telefon och mail, dock utan att lyckas nå henne.

Efter vistelsen på psyket anmälde Ishmet Berisha sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och satte i gång med att söka jobb.

Ansökte om hjälp

– Men för att klara mig under tiden jag sökte jobb gick jag till socialen och ansökte om försörjningsstöd, säger Ishmet Berisha. Jag fick en handläggare som skulle hjälpa mig. Handläggaren ringde mig efter två veckor och sa att jag skulle komma till socialkontoret.

Nekades

– Väl där fick jag beskedet att jag inte skulle få något försörjningsstöd på grund av att jag inte anmält mig till Arbetsförmedlingen och var aktiv arbetssökande, berättar Ishmet. Jag försökte prata med handläggaren att det är mänskligt att fela och att hon hade fått papper som visade att jag var inskriven på Arbetsförmedlingen. Då behandlade hon mig som om jag var från en annan planet och sa, ”nej du får överklaga till förvaltningsrätten”.

Fel grunder

Ishmet Berisha försökte sedan i tre veckor kontakta en högre chef på socialen, men fick inte kontakt förrän på torsdagen denna vecka.

– Jag berättade mitt ärende för chefen på socialen och förklarade att handläggaren fattat beslut på fel grunder, säger Ishmet och fortsätter:

– Svaret jag fick var att handläggaren hade jobbat så många år och nog inte gjort något fel. Sedan avslutade han att han skulle titta på ärendet när han fick tid.

Knäckt

Ishmet Berisha är knäckt och mår dåligt inte minst hur man behandlar honom i kommunen efter den kris han genomgått.

– Jag har varit en del i samhället sedan 1997 och så länge jag betalat skatt, säger Ishmet Berisha. 2014 hade jag 15 anställda och betalade en miljon kronor i skatt. Jag har leverantörsskulder i företagen som exfrun inte betalar, trots att hon också har alla pengar i bolagen. Bland annat 860 000 kronor som utbetalats i rotavdrag. Nu har jag fått 600 kronor i veckan i matkuponger på Ica och det är som ett slag i ansiktet.

Ishmet Berisha är besviken på vad han hört någon styrelsemedlem i företagarföreningen i Filipstad har sagt.

– Det finns en person i styrelsen som har sagt att, ”jag är bara en svartskalle som försöker att blåsa dem på pengar”, berättar Ishmet. Men jag kommer att starta ett nytt företag och alla leverantörer ska få sina pengar. Just nu går jag på knäna, men jag kommer att resa mig igen.

FT har sökt Ishmet Berishas handläggare på socialkontoret i Hällefors via telefon och mail, dock utan att lyckas nå henne.