2016-01-01 15:25

2016-01-01 15:25

Spendrups köper ut kommunen

HÄLLEFORS

Spendrups Bryggeri AB har nu övertagit Hällefors kommuns aktieandelar i Svartälvstorps Förvaltnings AB enligt tecknat aktieöverlåtelseavtal.

För kommunen innebär det att tidigare borgensåtagande på totalt 51,5 miljoner kronor upphört och därmed har kommunens långsiktiga finansiella risk minskats.

Övertagandet innebär också att kommunens ekonomiska resultat för 2015 påverkas positivt. Detta meddelar kommunen i ett pressmeddelande.

För kommunen innebär det att tidigare borgensåtagande på totalt 51,5 miljoner kronor upphört och därmed har kommunens långsiktiga finansiella risk minskats.

Övertagandet innebär också att kommunens ekonomiska resultat för 2015 påverkas positivt. Detta meddelar kommunen i ett pressmeddelande.