2015-12-18 15:19

2015-12-18 15:19

Ville ha betalt – fick slag emot sig

HÄLLEFORS

En person har anmält till polisen i Hällefors att han blivit angripen i samband med att han sökt upp en företagare han anser är skyldig honom pengar för arbete han utfört.

Enligt polisanmälan blev företagaren aggressiv och utdelade då ett slag, som dock missade eftersom den angripne mannen hann ducka. Denne blev rädd och sprang från platsen.

Enligt polisanmälan blev företagaren aggressiv och utdelade då ett slag, som dock missade eftersom den angripne mannen hann ducka. Denne blev rädd och sprang från platsen.