2015-12-09 12:45

2015-12-09 12:45

Medborgare vill ha raka svar

HÄLLEFORS: Råd till politikerna från allmänheten

”Lära sig svara ja eller nej på frågor.”

Se där ett tips från en invånare i Hällefors om vad politiker ska tänka på när de arrangerar träffar med allmänheten.

Tipset är ett av svaren i en medborgarundersökning som Hällefors kommun låtit göra. Det är i den så kallade medborgarpanelen som kommunen ställt frågor om vad folk har för åsikter kring kontakten med politikerna.

Viktiga frågor

56 personer svarade och fick bland annat chansen att berätta vilken kommunal fråga de tycker det är särskilt viktigt att få inflytande över.

Äldreomsorgen ”vann”, med 27 procent, tvåa kom utformningen av närmiljön, som nära 20 procent såg som särskilt viktig att få vara med och säga sitt om. Men en stor andel uppgav också helt andra frågor än de som kommunen listat som förslag på de viktigaste. Bland de 27 procent som uttryckte egna sådana frågor fanns bland annat invandringen, skola och företagande.

Bästa sättet att komma i kontakt med en politiker tyckte nästan hälften borde vara att skicka ett mejl.

Raka besked, tack

En intressant fråga med många olika svar var vilka tips man ville ge politiker som planerar för träffar med allmänheten.

”Något riktigt brännande ämne som drar folk” föreslår en och påminner om att kaffe är ett bra sätt att locka folk.

En annan föreslår regelbundna träffar så att politikerna håller sig uppdaterade.

Flera efterlyser också raka svar och löften om att lyssna:

”De ska vara medvetna om att de är till för invånarna i kommunen och inte neka oss att ställa frågor”.

”Gör sig tillgängliga för diskussion med allmänheten.”

”Jag tycker det ska vara en öppen diskussion om det som deltagarna på mötet vill få svar på.”

”Korrekt information.”

”Tydlig information.”

”Lyssna på dem som arbetar på golvet. Det är det enda sättet för att det ska kunna ske förändringar till det bättre”.

Fast en och annan har dessvärre gett upp, av panelsvaren att döma:

”Spelar ingen roll då de i alla fall inte lyssnar” svarar en luttrad medborgare på frågan vad politikerna ska tänka på inför möten med allmänheten.

Tipset är ett av svaren i en medborgarundersökning som Hällefors kommun låtit göra. Det är i den så kallade medborgarpanelen som kommunen ställt frågor om vad folk har för åsikter kring kontakten med politikerna.

Viktiga frågor

56 personer svarade och fick bland annat chansen att berätta vilken kommunal fråga de tycker det är särskilt viktigt att få inflytande över.

Äldreomsorgen ”vann”, med 27 procent, tvåa kom utformningen av närmiljön, som nära 20 procent såg som särskilt viktig att få vara med och säga sitt om. Men en stor andel uppgav också helt andra frågor än de som kommunen listat som förslag på de viktigaste. Bland de 27 procent som uttryckte egna sådana frågor fanns bland annat invandringen, skola och företagande.

Bästa sättet att komma i kontakt med en politiker tyckte nästan hälften borde vara att skicka ett mejl.

Raka besked, tack

En intressant fråga med många olika svar var vilka tips man ville ge politiker som planerar för träffar med allmänheten.

”Något riktigt brännande ämne som drar folk” föreslår en och påminner om att kaffe är ett bra sätt att locka folk.

En annan föreslår regelbundna träffar så att politikerna håller sig uppdaterade.

Flera efterlyser också raka svar och löften om att lyssna:

”De ska vara medvetna om att de är till för invånarna i kommunen och inte neka oss att ställa frågor”.

”Gör sig tillgängliga för diskussion med allmänheten.”

”Jag tycker det ska vara en öppen diskussion om det som deltagarna på mötet vill få svar på.”

”Korrekt information.”

”Tydlig information.”

”Lyssna på dem som arbetar på golvet. Det är det enda sättet för att det ska kunna ske förändringar till det bättre”.

Fast en och annan har dessvärre gett upp, av panelsvaren att döma:

”Spelar ingen roll då de i alla fall inte lyssnar” svarar en luttrad medborgare på frågan vad politikerna ska tänka på inför möten med allmänheten.

Medborgarpanel

Kommuninvånare som vill vara med i Hällefors kommuns medborgarpanel ska anmäla sig via kommunens hemsida och får sedan frågor tre-fyra gånger per år. När det är frågedags får man ett mejl med en länk till frågorna.

Källa: