2015-10-27 12:09

2015-10-27 15:14

Hårt slag för Hällefors

HÄLLEFORS: 150 blir av med jobbet när Ovako stänger valsverket

För en stund sedan meddelade koncernledning Ovako AB i Hällefors stänger valsverket. Ett beslut som kan innebära att 150 personer blir av med jobben i Hällefors och totalt berös 300 personer i koncernen.

Orsaken till att man nu stänger valsverket på Ovako AB i Hällefors är att marknaden försämrats de senaste åren. När hela omstruktureringsprogrammet är genomfört kommer cirka 300 personer att beröras, varav 150 personer i Hällefors.

Tom Erixon är koncernchef för Ovako.

– Vi är naturligtvis oroade över de effekter som det här kommer att medföra för de samhällen som vi är verksamma i, säger Tom Erixon. Vi kommer att stötta våra medarbetare till att hitta nya jobb i möjligaste mån.

Omstruktureringsprogrammet ska implementeras under de kommande två åren och omfattar förändringar i hela koncernen. De huvudsakliga strukturella initiativen är att stänga valsverket i Hällefors och flytta produktionen till andra Ovako-enheter. Nedläggningen ska vara klar 2017.

Vidare ska produktions- och distributionsenheten i Forsbacka stängas och flyttas till andra Ovako-enheter och ska vara klart redan under 2016. Även Ovakos anläggningar i Finland påverkas av omstruktureringen. I Hofors kommer man att gå från fyra till tre skift i stål- och valsverket med start 1 december.

Orsaken till att man nu stänger valsverket på Ovako AB i Hällefors är att marknaden försämrats de senaste åren. När hela omstruktureringsprogrammet är genomfört kommer cirka 300 personer att beröras, varav 150 personer i Hällefors.

Tom Erixon är koncernchef för Ovako.

– Vi är naturligtvis oroade över de effekter som det här kommer att medföra för de samhällen som vi är verksamma i, säger Tom Erixon. Vi kommer att stötta våra medarbetare till att hitta nya jobb i möjligaste mån.

Omstruktureringsprogrammet ska implementeras under de kommande två åren och omfattar förändringar i hela koncernen. De huvudsakliga strukturella initiativen är att stänga valsverket i Hällefors och flytta produktionen till andra Ovako-enheter. Nedläggningen ska vara klar 2017.

Vidare ska produktions- och distributionsenheten i Forsbacka stängas och flyttas till andra Ovako-enheter och ska vara klart redan under 2016. Även Ovakos anläggningar i Finland påverkas av omstruktureringen. I Hofors kommer man att gå från fyra till tre skift i stål- och valsverket med start 1 december.