2015-10-08 06:00

2015-10-08 06:00

Klart för nytt projekt

GRYTHYTTAN: 2,4 miljoner från vetenskapsrådet

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan ska inleda ett forskningsprojekt tillsammans med Konstfack i Stockholm.

Projektet får 2,4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

Inom projektet kommer man bland annat att undersöka hur estetiska metoder och begrepp från design kan tillämpas inom kreativ matlagning och dukning.

Projektet ”Haptica” leds av Cheryl Akner-Koler, professor i industridesign vid Konstfack, som kommer att samarbeta med flera vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, bland andra Åsa Öström, professor i sensorik, och Mischa Billing, lektor i måltidskunskap.

Ordet ”haptik”kommer från grekiskans haptomai som betyder att vidröra och är också synonymt med ett aktivt känselsinne och sinnesupplevelser som att beröra, greppa och undersöka saker och känna händelser i vår omgivning.

Ökad kunskap

– Vi vill öka kunskapen inom ämnena smak och lukt med hjälp av våra sinnen, säger professor Cheryl Akner-Koler på Konstfack.

Åsa Öström ser med glädje fram emot projektstarten:

– Det här är ett värdefullt projekt som kan bidra till ökad kunskap och förståelse kring hantverket inom måltidsbranschen samtidigt som det är meriterande för våra lärare och forskare.

Inom projektet kommer man bland annat att undersöka hur estetiska metoder och begrepp från design kan tillämpas inom kreativ matlagning och dukning.

Projektet ”Haptica” leds av Cheryl Akner-Koler, professor i industridesign vid Konstfack, som kommer att samarbeta med flera vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, bland andra Åsa Öström, professor i sensorik, och Mischa Billing, lektor i måltidskunskap.

Ordet ”haptik”kommer från grekiskans haptomai som betyder att vidröra och är också synonymt med ett aktivt känselsinne och sinnesupplevelser som att beröra, greppa och undersöka saker och känna händelser i vår omgivning.

Ökad kunskap

– Vi vill öka kunskapen inom ämnena smak och lukt med hjälp av våra sinnen, säger professor Cheryl Akner-Koler på Konstfack.

Åsa Öström ser med glädje fram emot projektstarten:

– Det här är ett värdefullt projekt som kan bidra till ökad kunskap och förståelse kring hantverket inom måltidsbranschen samtidigt som det är meriterande för våra lärare och forskare.