2015-10-01 06:00

2015-10-01 06:00

Samling efter bottenplatsen

HÄLLEFORS: Företagarförening vill diskutera läget

Filipstad kom illa till i årets företagsrankning – för Hällefors gick det ännu värre.
I nästa vecka kommer Svenskt näringslivs regionchef Karl Hulterström till Hällefors för att diskutera bottenplaceringen med lokala företagare.

Företagarföreningen i Hällefors arrangerar på onsdag kväll ett medlemsmöte, där huvudpunkten är ”vår usla placering i näringslivsrankingen”.

Just så står det faktiskt i kallelsen, och det är väl en rimlig beskrivning på den 290:e och sista plats kommunen fått i rankinglistan, där kommunernas företagsklimat rankas.

Men stämmer bilden? Hur illa är det – egentligen? Och – inte minst viktigt – hur kan en bottennoterad kommun klättra? Det är frågor som kommer att diskuteras under kvällen.

– Jag tycker att det är jättebra att man vill prata om de här frågorna och vad man kan göra nu, säger Karl Hulterström.

Han är regionchef för Svenskt näringsliv i Örebro och framhåller att det finns en väg uppåt.

– Det är ingen naturlag att en kommun som ligger långt ner inte kan förbättra sig. Och för en kommun som ligger halvbra till men inte jobbar med frågorna kan det lätt gå nedåt.

Ljusnarsberg är ett positivt exempel.

– De ligger långt från en stor centralort, de har tåg men infrastrukturen i övrigt är rätt risig men de har klättrat år efter år och ligger nu på 95:e plats.

Filipstad hamnade på plats 285 i samma undersökning.

– Det är bara en pedagogisk skillnad mellan den placeringen och att komma sist. Det är per definition inte bra, säger Karl Hulterström. Men bara att man börjar prata om de här frågorna kan ha en positiv effekt och sen vill det till att man lever upp till det från olika sidor.

Företagarföreningen i Hällefors arrangerar på onsdag kväll ett medlemsmöte, där huvudpunkten är ”vår usla placering i näringslivsrankingen”.

Just så står det faktiskt i kallelsen, och det är väl en rimlig beskrivning på den 290:e och sista plats kommunen fått i rankinglistan, där kommunernas företagsklimat rankas.

Men stämmer bilden? Hur illa är det – egentligen? Och – inte minst viktigt – hur kan en bottennoterad kommun klättra? Det är frågor som kommer att diskuteras under kvällen.

– Jag tycker att det är jättebra att man vill prata om de här frågorna och vad man kan göra nu, säger Karl Hulterström.

Han är regionchef för Svenskt näringsliv i Örebro och framhåller att det finns en väg uppåt.

– Det är ingen naturlag att en kommun som ligger långt ner inte kan förbättra sig. Och för en kommun som ligger halvbra till men inte jobbar med frågorna kan det lätt gå nedåt.

Ljusnarsberg är ett positivt exempel.

– De ligger långt från en stor centralort, de har tåg men infrastrukturen i övrigt är rätt risig men de har klättrat år efter år och ligger nu på 95:e plats.

Filipstad hamnade på plats 285 i samma undersökning.

– Det är bara en pedagogisk skillnad mellan den placeringen och att komma sist. Det är per definition inte bra, säger Karl Hulterström. Men bara att man börjar prata om de här frågorna kan ha en positiv effekt och sen vill det till att man lever upp till det från olika sidor.