2015-08-04 15:24

2015-08-04 15:24

Positivt besked för Pihlskolan

HÄLLEFORS: Skolinspektionen nöjd

Lagom till skolstarten kommer att positivt besked från Skolinspektionen.

Det gäller yrkesprogrammet på Pihlskolan i Hällefors och beskedet är att inspektionen är nöjd med de åtgärder kommunen vidtagit för att förbättra kvaliteten på undervisningen.

Skolinspekltionen gjorde en kvalitetsgranskning av undervisningen på yrkesprogram vid Pihlskolans industritekniska program under läsåret 2013/14. Efter granskningen kom Skolinspektionen med ett antal så kallade utvecklingsområden för Pihlskolan. Då handlar det om saker som inspektionen anser ska förbättras.

I Pihlskolans fall handlade det bland annat om att ge eleverna större möjlighet att påverka utbildningen.

Skolan uppmanades också att stärka kopplingen mellan undervisningen och examensmålen med utbildningen.

I mars i år svarade Hällefors kommun på vilka åtgärder som vidtagits och nu i augusti har Skolinspektionen beslutat att nöja sig med vad kommunen gjort.

Skolinspekltionen gjorde en kvalitetsgranskning av undervisningen på yrkesprogram vid Pihlskolans industritekniska program under läsåret 2013/14. Efter granskningen kom Skolinspektionen med ett antal så kallade utvecklingsområden för Pihlskolan. Då handlar det om saker som inspektionen anser ska förbättras.

I Pihlskolans fall handlade det bland annat om att ge eleverna större möjlighet att påverka utbildningen.

Skolan uppmanades också att stärka kopplingen mellan undervisningen och examensmålen med utbildningen.

I mars i år svarade Hällefors kommun på vilka åtgärder som vidtagits och nu i augusti har Skolinspektionen beslutat att nöja sig med vad kommunen gjort.