2016-10-07 06:00

2016-10-07 06:00

FIBK skickar ut riktlinjer

INNEBANDY: Klubben vill ha en god och stödjande läktarkultur bland sina idrottsföräldrar

Filipstads IBK står inför en ny säsong.
Och det är en säsong där klubbens nya styrelse vill uppleva en mer positiv och stöttande anda bland föräldrarna som har spelare i ungdomslagen.
Föreningen skickar därför nu ut ett dokument med riktlinjer som alla föräldrar ska läsa och skriva på.

Under veckans gång har Filipstads IBK börjat skicka ut ett dokument med riktlinjer till alla föräldrar som har barn inom klubbens ungdomsverksamhet.

Klubben vill med riktlinjerna vara tydlig i vad den förväntar sig när det gäller uppförande i samband med träningar och matcher.

– Vi gör det här för att det har varit en del tjafs genom åren, vilket vi vill försöka att förebygga nu, säger Emmanuel Buisson som är vice ordförande i klubben.

En av punkterna som styrelsen har tagit fram är till exempel:

”Man är som vuxen ansvarig för sitt handlande och behandlar såväl egna spelare, ledare, motståndarspelare och ledare med respekt”.

Längst ner i dokumentet finns en rad där föräldrarna får skriva i sin signatur intill texten ”läst och förstått”.

– Det ska skrivas under av bägge föräldrarna, men vi har förståelse för att det finns barn som kanske har föräldrar på annan ort som inte kan skriva på, säger Emmanuel Buisson.

Hur tycker du att en bra idrottsförälder ska vara?

– Jag tycker att en bra förälder ska vara engagerad och stöttande, men som inte kommenterar eller lägger sig i för mycket i vad ens barn gör på planen. Att ge sina barn beröm är viktigt.

Emmanuel Buisson ser också ett stort värde i att som förälder lära sina barn och ungdomar att alltid föregå med gott exempel.

– Vi vill inte ha en massa negativa kommentarer mot medspelare, motståndare, ledare eller domare, säger han.

Under veckans gång har Filipstads IBK börjat skicka ut ett dokument med riktlinjer till alla föräldrar som har barn inom klubbens ungdomsverksamhet.

Klubben vill med riktlinjerna vara tydlig i vad den förväntar sig när det gäller uppförande i samband med träningar och matcher.

– Vi gör det här för att det har varit en del tjafs genom åren, vilket vi vill försöka att förebygga nu, säger Emmanuel Buisson som är vice ordförande i klubben.

En av punkterna som styrelsen har tagit fram är till exempel:

”Man är som vuxen ansvarig för sitt handlande och behandlar såväl egna spelare, ledare, motståndarspelare och ledare med respekt”.

Längst ner i dokumentet finns en rad där föräldrarna får skriva i sin signatur intill texten ”läst och förstått”.

– Det ska skrivas under av bägge föräldrarna, men vi har förståelse för att det finns barn som kanske har föräldrar på annan ort som inte kan skriva på, säger Emmanuel Buisson.

Hur tycker du att en bra idrottsförälder ska vara?

– Jag tycker att en bra förälder ska vara engagerad och stöttande, men som inte kommenterar eller lägger sig i för mycket i vad ens barn gör på planen. Att ge sina barn beröm är viktigt.

Emmanuel Buisson ser också ett stort värde i att som förälder lära sina barn och ungdomar att alltid föregå med gott exempel.

– Vi vill inte ha en massa negativa kommentarer mot medspelare, motståndare, ledare eller domare, säger han.

Filipstads riktlinjer

Här är fem av riktlinjerna i Filipstads IBK dokument till idrottsföräldrarna:

1) På träning och match är det ledarna som är ansvariga. Föräldrar och andra vuxna får gärna närvara men ska under inga omständigheter lägga sig i verksamheten. Är det något som man är missnöjd över tas det upp under ordnade former med tränare eller vid allvarligare fall, med styrelsen. Dock inte i närvaro av barnen. Detta sker i god samtalston.

2) Man är som vuxen ansvarig för sitt handlande och behandlar såväl egna spelare, ledare, motståndarspelare och ledare med respekt.

3) Gnäll på domare är inte okej. Gnäller föräldrar och vuxna så lär sig barnen att göra detsamma. Vi måste vara rädda om de domare vi har.

4) Följer vi dessa riktlinjer kommer allting att fungera. Följer man de inte kan man bli avvisad från hallen.

5) Vid grova överträdelser kan man som barn och förälder i värsta fall utesluten från verksamheten och klubben.