2016-01-28 06:00

2016-01-28 06:00

"Det är något vi diskuterar nu"

FILIPSTAD: Stora kostnader förknippade med renovering av kylaggregat

Just nu diskuteras det i Filipstads kommun vad som ska hända med bandyrinken Skogsryd och Wasahallen. Det är anläggningar som har åtskilliga år på nacken och som 2020 inte kommer att vara godkända. För att få ordning på kylaggregaten nu, så kan kostnaderna hamna på cirka 100 000 kronor.

I dagsläget ser bandyrinken Skogsryd ut som en simbassäng, något som Anders Eriksson på fastighetsförvaltningen i Filipstad inte tycker är så konstigt.

– Det är mildväder nu, så det är inte konstigt att vattnet inte fryser, säger Anders Eriksson. Sedan har vi problem med några kompressorer och cirkulationspumpar som behöver renoveras för att kylaggregatet ska fungera.

– Vi håller på att titta på det här nu och ärendet ska upp på teknikutskottet vid deras nästa sammanträde, säger Anders Eriksson. Kostnaderna för en renovering tror vi kommer att kosta någonstans mellan 200 000 och 250 000 kronor. Men vi har inte fått något pris i frågan.

Anders Eriksson säger vidare att anläggningen är gammal och kommer inte att vara godkänd 2019-2020, vilket gör det svårt att veta om man ska ta en renoveringskostnad nu eller vänta och bygga nytt.

– Det pågår som sagt en diskusson om bandyrinken Skogsryd, men vart det landar är svårt att säga något om i nuläget, säger Anders Eriksson. Vi måste ta i beaktande om vi ska lägga så mycket pengar på en renovering eller lägga dem på att bygga en ny anläggning.

Vad skulle en ny anläggning kosta?

– Utan att veta skulle jag kunna tänka mig någonstans mellan sju och nio miljoner kronor, säger Anders Eriksson. Det är vad vi tror. Det blir då en fråga som politikerna högst upp får ta.

Blir det is på Skogsryd nu den närmaste tiden?

– Det beror helt och hållet på kylan och de har nu sagt att det ska bli kallt nästa vecka, säger Anders Eriksson. Skulle det bli tal om renovering av cirkulationspumpar och kompressorer, så det i alla fall att ta en månad innan det är klart.

Per Green är fastighetschef i Filipstad.

– Det kommer nya krav 2020 när det gäller isanläggningar och jag har redan förberett politikerna på det, säger Per Green. Nu handlar det inte bara om bandyrinken, utan samma sak gäller för Wasahallen och då blir det här komplext. Kostnaden kommer att ligga mellan 7-9 miljoner kronor och jag tar in offerter redan nu för att ha kontroll.

Kommer kylaggregaten att renoveras nu?

– Det vet jag inte då det kommer att dröja en tid innan det kana vara klart och då kanske säsongen närmar sig sitt slut, säger Per Green.

I dagsläget ser bandyrinken Skogsryd ut som en simbassäng, något som Anders Eriksson på fastighetsförvaltningen i Filipstad inte tycker är så konstigt.

– Det är mildväder nu, så det är inte konstigt att vattnet inte fryser, säger Anders Eriksson. Sedan har vi problem med några kompressorer och cirkulationspumpar som behöver renoveras för att kylaggregatet ska fungera.

– Vi håller på att titta på det här nu och ärendet ska upp på teknikutskottet vid deras nästa sammanträde, säger Anders Eriksson. Kostnaderna för en renovering tror vi kommer att kosta någonstans mellan 200 000 och 250 000 kronor. Men vi har inte fått något pris i frågan.

Anders Eriksson säger vidare att anläggningen är gammal och kommer inte att vara godkänd 2019-2020, vilket gör det svårt att veta om man ska ta en renoveringskostnad nu eller vänta och bygga nytt.

– Det pågår som sagt en diskusson om bandyrinken Skogsryd, men vart det landar är svårt att säga något om i nuläget, säger Anders Eriksson. Vi måste ta i beaktande om vi ska lägga så mycket pengar på en renovering eller lägga dem på att bygga en ny anläggning.

Vad skulle en ny anläggning kosta?

– Utan att veta skulle jag kunna tänka mig någonstans mellan sju och nio miljoner kronor, säger Anders Eriksson. Det är vad vi tror. Det blir då en fråga som politikerna högst upp får ta.

Blir det is på Skogsryd nu den närmaste tiden?

– Det beror helt och hållet på kylan och de har nu sagt att det ska bli kallt nästa vecka, säger Anders Eriksson. Skulle det bli tal om renovering av cirkulationspumpar och kompressorer, så det i alla fall att ta en månad innan det är klart.

Per Green är fastighetschef i Filipstad.

– Det kommer nya krav 2020 när det gäller isanläggningar och jag har redan förberett politikerna på det, säger Per Green. Nu handlar det inte bara om bandyrinken, utan samma sak gäller för Wasahallen och då blir det här komplext. Kostnaden kommer att ligga mellan 7-9 miljoner kronor och jag tar in offerter redan nu för att ha kontroll.

Kommer kylaggregaten att renoveras nu?

– Det vet jag inte då det kommer att dröja en tid innan det kana vara klart och då kanske säsongen närmar sig sitt slut, säger Per Green.