2015-12-10 06:00

2015-12-10 06:00

Kommun kan ta över tennisklubbens lån

TENNIS

När politikerna i Filipstads kommunfullmäktige har sitt sammanträde i kväll torsdag finns ett ärende gällande Filipstads tennisklubb med på dagordningen, ett ärende som bereddes för första gången i måndags när kommunstyrelsens arbetsutskott hade ett möte.

Det kommunfullmäktige ska ta ställning till i kväll är bland annat om kommunen ska ta över ett lån från tennisklubben, ett lån som är 2 828 356 kronor stort. Anledningen till att kommunen ska kunna ta över tennisklubbens lån är att kommunen är borgenär för ett lån till tennishallbygget från slutet av 1980-talet.

Inför en ny låneperiod har offerterna som tagits in visat att tennisklubben skulle få en räntenivå som kraftigt överstiger kommunens upplåningsnivå, dessutom ställs krav på kraftigt höjd amortering. Beräkningar visar att om kommunen tar över lånet kommer räntekostnaden att minska med cirka 70 000 kronor per år.

Det kommunfullmäktige ska ta ställning till i kväll är bland annat om kommunen ska ta över ett lån från tennisklubben, ett lån som är 2 828 356 kronor stort. Anledningen till att kommunen ska kunna ta över tennisklubbens lån är att kommunen är borgenär för ett lån till tennishallbygget från slutet av 1980-talet.

Inför en ny låneperiod har offerterna som tagits in visat att tennisklubben skulle få en räntenivå som kraftigt överstiger kommunens upplåningsnivå, dessutom ställs krav på kraftigt höjd amortering. Beräkningar visar att om kommunen tar över lånet kommer räntekostnaden att minska med cirka 70 000 kronor per år.