2015-06-29 14:20

2015-06-29 14:20

Plats finns för alla

MOTION: Bara i konstsnöslingan

I onsdags i förra veckan inleddes arbetet med att köra ut material som ska ligga till grund för den nya asfalterade motionsbanan på Kalhyttan.

Från Filipstads skidförenings sida vill man poängtera att det bara är konstsnöbanan som påverkas av arbetet.– Alla som vill motionera på Kalhyttan kan fortfarande göra det, säger Lars-Göran Pettersson från Filipstads skidförening.

Från Filipstads skidförenings sida vill man poängtera att det bara är konstsnöbanan som påverkas av arbetet.– Alla som vill motionera på Kalhyttan kan fortfarande göra det, säger Lars-Göran Pettersson från Filipstads skidförening.