2016-10-14 06:00

2016-10-14 06:00

Värna och fira friheten

LEDARE

JUBILEUM. I år fyller en av Sveriges viktigaste lagar 250 år. Sverige var först i världen med en lag som gör tryckfrihet till en lagstadgad rättighet.

Tryckfrihetsförordningen är en grundlag. Ska man talla på den – och det ska man inte, basta! – måste riksdagen fatta två beslut om ändringen, med att riksdagsval emellan.

Vad skulle hända utan den här lagen?

Inte alla länder har tryckfrihet. En del har minst lika stor frihet som Sverige, men flertalet har sämre. I många länder har staten totalkoll på vad som får skrivas och vad som skrivs. Ungefär en tredjedel av världens befolkning bor i länder som inte har tryckfrihet. De får inte fritt föra fram sina tankar i exempelvis en insändare eller en bok, men de kan heller inte förvänta sig att det de läser i en tidning är tillförlitlig information. Journalister i sådana länder har svårt att granska makten, uppgifter de får fram censureras och den som publicerar något som makthavarna inte tycker om kan hamna i fängelse.

Får man skriva vad som helst här då?

Nej. Vissa saker är undantagna från tryckfrihet. Då handlar det till exempel om hets mot folkgrupp och uppgifter som kan äventyra rikets säkerhet. Och vi skriver inte allt lagen tillåter heller. Det finns etiska regler som tidningar, tv och radio lever efter, som bland annat säger att vi inte ska kränka folk, inte i onödan framhäva exempelvis etniskt ursprung, kön, religion eller sexuell läggning. Vi är försiktiga med att skriva om självmord och vi ska aldrig vilseleda läsaren med hopklippta bilder etcetera.

Vem bestämmer vad som publiceras?

Tidningens ansvariga utgivare avgör. Olika tidningar har olika ansvariga utgivare – därför kan det ibland bli olika bedömningar; som att en brottsling i en tidning kallas 33-åringen medan en annan skriver hans namn.

Tryckfrihetens 250 år lyfts fram under Tidningsveckan som infaller just denna vecka. Säg gärna grattis, men inte i första hand till mig och kollegorna, även om 250-åringen är en förutsättning för att vårt jobb ska gå att utföra. Den stora vinnaren är du som läser en fri tidning, i ett fritt samhälle. Varför inte fira med att skriva en insändare?

Lena Richardson

Tryckfrihetsförordningen är en grundlag. Ska man talla på den – och det ska man inte, basta! – måste riksdagen fatta två beslut om ändringen, med att riksdagsval emellan.

Vad skulle hända utan den här lagen?

Inte alla länder har tryckfrihet. En del har minst lika stor frihet som Sverige, men flertalet har sämre. I många länder har staten totalkoll på vad som får skrivas och vad som skrivs. Ungefär en tredjedel av världens befolkning bor i länder som inte har tryckfrihet. De får inte fritt föra fram sina tankar i exempelvis en insändare eller en bok, men de kan heller inte förvänta sig att det de läser i en tidning är tillförlitlig information. Journalister i sådana länder har svårt att granska makten, uppgifter de får fram censureras och den som publicerar något som makthavarna inte tycker om kan hamna i fängelse.

Får man skriva vad som helst här då?

Nej. Vissa saker är undantagna från tryckfrihet. Då handlar det till exempel om hets mot folkgrupp och uppgifter som kan äventyra rikets säkerhet. Och vi skriver inte allt lagen tillåter heller. Det finns etiska regler som tidningar, tv och radio lever efter, som bland annat säger att vi inte ska kränka folk, inte i onödan framhäva exempelvis etniskt ursprung, kön, religion eller sexuell läggning. Vi är försiktiga med att skriva om självmord och vi ska aldrig vilseleda läsaren med hopklippta bilder etcetera.

Vem bestämmer vad som publiceras?

Tidningens ansvariga utgivare avgör. Olika tidningar har olika ansvariga utgivare – därför kan det ibland bli olika bedömningar; som att en brottsling i en tidning kallas 33-åringen medan en annan skriver hans namn.

Tryckfrihetens 250 år lyfts fram under Tidningsveckan som infaller just denna vecka. Säg gärna grattis, men inte i första hand till mig och kollegorna, även om 250-åringen är en förutsättning för att vårt jobb ska gå att utföra. Den stora vinnaren är du som läser en fri tidning, i ett fritt samhälle. Varför inte fira med att skriva en insändare?

Lena Richardson