2018-08-10 06:00

2018-08-10 06:00

DEBATT: Hög tid att ta kampen mot stöldligorna

BROTT OCH STRAFF: Utländska stöldligor står för ungefär hälften av alla bostadsinbrott

Otryggheten i Sverige har de senaste åren ökat markant. Samtidigt ökar utsattheten för att falla offer för brottslighet. Allt oftare läser vi om hur polisen varnar för en inbrottsvåg och uppmanar oss att låsa våra dörrar. Inte minst gäller detta i mindre städer som i Filipstad och ute på landsbygden.

Enligt polismyndigheten är det utländska stöldligor som står för ungefär hälften av alla bostadsinbrott i Sverige. Brotten är svåra att utreda då stöldgodset snabbt förs ut från landet. Att exempelvis utsättas för inbrott eller en bilstöld är en stor integritetskränkning. Det kan leda till oro och ängslan långt efter det att händelsen skedde. Men denna typ av brottslighet prioriteras sällan av rättsväsendet och när lagföring väl sker handlar det oftast om ett alldeles för lågt straff. Det är dags att ta denna typ av brottslighet på allvar.

Vi moderater vill se följande åtgärder:

Skärpta straff för inbrott och slopad mängdrabatt.

För att fånga upp allvaret i den kränkning som det innebär att bli utsatt för inbrott vill vi införa en ny brottsrubricering, inbrottsstöld, med minimistraffet fängelse i ett år. Genom att höja minimistraffet får man till en straffskärpning, på riktigt. Vi vill även slopa den så kallade mängdrabatten. Att en person lagförs för flera brott samtidigt ska inte vara ursäktande.

Stärk Tullverkets befogenheter att söka efter stöldgods.

Idag är det alldeles för lätt att föra ut stöldgods ur Sverige. Tullverkets tjänstemän ska ges befogenheter att stoppa och genomsöka fordon, samt kvarhålla personer som påträffats med misstänkt stöldgods.

Fler utländska personer som avtjänar straff i svenska fängelser ska överföras till sitt hemland.

Idag finns det ungefär 1000 personer med utländskt medborgarskap som avtjänar ett längre fängelsestraff i Sverige. Kostnaden för detta är högt; mer än 1,2 miljoner kronor årligen per individ. Kriminalvården ska därför ges i uppdrag att öka antalet överföringar av fångar med utländskt medborgarskap till sina respektive hemländer.

Fler utvisningar på grund av brott.

Brott med ett straffvärde på sex till tolv månaders fängelse ska i fler fall än idag leda till utvisning.

Ett fördjupat internationellt polisiärt samarbete.

Polisen ska ges i uppdrag att stärka det internationella samarbetet. Särskilt med de länder vars medborgare ingår i de internationella stöldligorna.

Med dagens lagstiftning är Sverige ett smörgåsbord för utländska stöldligor. Det är helt oacceptabelt!

Moderaterna kräver hårdare tag. Det är dags för Sverige att införa en ny kriminalpolitik som prioriterar den typen av mängdbrott och vardagsbrottslighet som drabbar så många av oss.

Pål Jonsson (M)

Riksdagsledamot för Värmland Christer Olsson (M) Gruppledare Filipstad

Otryggheten i Sverige har de senaste åren ökat markant. Samtidigt ökar utsattheten för att falla offer för brottslighet. Allt oftare läser vi om hur polisen varnar för en inbrottsvåg och uppmanar oss att låsa våra dörrar. Inte minst gäller detta i mindre städer som i Filipstad och ute på landsbygden.

Enligt polismyndigheten är det utländska stöldligor som står för ungefär hälften av alla bostadsinbrott i Sverige. Brotten är svåra att utreda då stöldgodset snabbt förs ut från landet. Att exempelvis utsättas för inbrott eller en bilstöld är en stor integritetskränkning. Det kan leda till oro och ängslan långt efter det att händelsen skedde. Men denna typ av brottslighet prioriteras sällan av rättsväsendet och när lagföring väl sker handlar det oftast om ett alldeles för lågt straff. Det är dags att ta denna typ av brottslighet på allvar.

Vi moderater vill se följande åtgärder:

Skärpta straff för inbrott och slopad mängdrabatt.

För att fånga upp allvaret i den kränkning som det innebär att bli utsatt för inbrott vill vi införa en ny brottsrubricering, inbrottsstöld, med minimistraffet fängelse i ett år. Genom att höja minimistraffet får man till en straffskärpning, på riktigt. Vi vill även slopa den så kallade mängdrabatten. Att en person lagförs för flera brott samtidigt ska inte vara ursäktande.

Stärk Tullverkets befogenheter att söka efter stöldgods.

Idag är det alldeles för lätt att föra ut stöldgods ur Sverige. Tullverkets tjänstemän ska ges befogenheter att stoppa och genomsöka fordon, samt kvarhålla personer som påträffats med misstänkt stöldgods.

Fler utländska personer som avtjänar straff i svenska fängelser ska överföras till sitt hemland.

Idag finns det ungefär 1000 personer med utländskt medborgarskap som avtjänar ett längre fängelsestraff i Sverige. Kostnaden för detta är högt; mer än 1,2 miljoner kronor årligen per individ. Kriminalvården ska därför ges i uppdrag att öka antalet överföringar av fångar med utländskt medborgarskap till sina respektive hemländer.

Fler utvisningar på grund av brott.

Brott med ett straffvärde på sex till tolv månaders fängelse ska i fler fall än idag leda till utvisning.

Ett fördjupat internationellt polisiärt samarbete.

Polisen ska ges i uppdrag att stärka det internationella samarbetet. Särskilt med de länder vars medborgare ingår i de internationella stöldligorna.

Med dagens lagstiftning är Sverige ett smörgåsbord för utländska stöldligor. Det är helt oacceptabelt!

Moderaterna kräver hårdare tag. Det är dags för Sverige att införa en ny kriminalpolitik som prioriterar den typen av mängdbrott och vardagsbrottslighet som drabbar så många av oss.

Pål Jonsson (M)

Riksdagsledamot för Värmland Christer Olsson (M) Gruppledare Filipstad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.