2018-06-05 06:00

2018-06-05 06:00

DEBATT: Bredbanden klara före 2021 är en utopi

IT: Tolkningsutrymme till landsbygdens nackdel har uppstått

På Filipstads kommuns hemsida kan man läsa följande: ”Region Värmland har tagit fram en bredbandsstrategi som har som målsättning att 100 % av Värmlands hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. Nu har arbetet påbörjats för att uppnå detta mål i Filipstads kommun.” Slut citat. Observera att det står hushåll. Inte ett ord om fritidsfastigheter.

I kommunens eget strategidokument för bredbandsutbyggnaden, daterat 22 mars 2016, kan man bland annat läsa följande under punkten 6. Mål: ”Region Värmland har tagit fram en bredbandsstrategi för Värmland. Denna har målet att år 2020 ska 100 % av Värmlands permanenthushåll och företag ha tillgång till snabbt bredband om minst 100 Mb/s. Strategin har förankrats i Värmlands kommuner. Filipstads kommuns mål är att uppfylla de nationella och regionala bredbandsmålen.” Slut citat. Märk väl även här inte ett ord om fritidsboenden utan fullt fokus på permanentboende.

Fortsättningsvis kan man läsa under punkt 8. Finansiering: ”I enlighet med den nationella bredbandsstrategin ska fiberutbyggnad i första hand göras av marknadens aktörer. För utbyggnad på landsbygden kan marknadens aktörer söka bredbandsstöd ur Landsbygdsprogrammet. Projektmedel från Regionala Strukturfonden kan användas för att bygga ortssammanbindande nät som främjar företagande och utveckling. Dessa projektmedel kan sökas direkt av marknadsaktör via Tillväxtverket. Ingen kommunal medfinansiering blir aktuell. Slut citat. Ingen kommunal medfinansiering. Hur troligt är det idag om utbyggnaden alls ska bli av?

I april höll kommunens underleverantör ett informationsmöte i Brattfors dit delar av socknens invånare inbjudits. Vad som då framkom var att ännu är anslutningsgraden för låg, speciellt som entreprenören också räknar in sommarstugor i kundunderlaget.

I de dokument som Filipstads kommun baserar sin bredbandsstrategi på talas om fullständig anslutning för permanentboende. De fritidsboenden som finns utgör inte underlag för målet 100 procent anslutning till bredband år 2020. Här har uppenbarligen ett tolkningsutrymme uppstått som talar till landsbygdens nackdel.

Snart har första halvåret av 2018 passerat och ännu är inte spaden i jorden för bredbandsutbyggnaden på landsbygden här. Det riskerar att bli stressigt att hinna nå målet om 100 procents utbyggnad till utgången av 2020.

Filipstads Tidning refererade i sin nätupplaga den 31 maj till ett krismöte mellan entreprenören och de tre kommunerna i östra Värmland. Det är så dags nu när ett och ett halvt år återstår. Lös tolkningsfrågan om hur hushållen ska räknas. Fritidsboenden kan inte jämställas med permanentboenden Allt klart under 2020 lär inte nås av praktiska skäl. Men trots allt är det viktigaste att vår hembygd är långsiktigt beboelig. Det viktigaste är att bredbandsutbyggnaden blir av.

Michael Helmersson

Liberalerna i Filipstad

På Filipstads kommuns hemsida kan man läsa följande: ”Region Värmland har tagit fram en bredbandsstrategi som har som målsättning att 100 % av Värmlands hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. Nu har arbetet påbörjats för att uppnå detta mål i Filipstads kommun.” Slut citat. Observera att det står hushåll. Inte ett ord om fritidsfastigheter.

I kommunens eget strategidokument för bredbandsutbyggnaden, daterat 22 mars 2016, kan man bland annat läsa följande under punkten 6. Mål: ”Region Värmland har tagit fram en bredbandsstrategi för Värmland. Denna har målet att år 2020 ska 100 % av Värmlands permanenthushåll och företag ha tillgång till snabbt bredband om minst 100 Mb/s. Strategin har förankrats i Värmlands kommuner. Filipstads kommuns mål är att uppfylla de nationella och regionala bredbandsmålen.” Slut citat. Märk väl även här inte ett ord om fritidsboenden utan fullt fokus på permanentboende.

Fortsättningsvis kan man läsa under punkt 8. Finansiering: ”I enlighet med den nationella bredbandsstrategin ska fiberutbyggnad i första hand göras av marknadens aktörer. För utbyggnad på landsbygden kan marknadens aktörer söka bredbandsstöd ur Landsbygdsprogrammet. Projektmedel från Regionala Strukturfonden kan användas för att bygga ortssammanbindande nät som främjar företagande och utveckling. Dessa projektmedel kan sökas direkt av marknadsaktör via Tillväxtverket. Ingen kommunal medfinansiering blir aktuell. Slut citat. Ingen kommunal medfinansiering. Hur troligt är det idag om utbyggnaden alls ska bli av?

I april höll kommunens underleverantör ett informationsmöte i Brattfors dit delar av socknens invånare inbjudits. Vad som då framkom var att ännu är anslutningsgraden för låg, speciellt som entreprenören också räknar in sommarstugor i kundunderlaget.

I de dokument som Filipstads kommun baserar sin bredbandsstrategi på talas om fullständig anslutning för permanentboende. De fritidsboenden som finns utgör inte underlag för målet 100 procent anslutning till bredband år 2020. Här har uppenbarligen ett tolkningsutrymme uppstått som talar till landsbygdens nackdel.

Snart har första halvåret av 2018 passerat och ännu är inte spaden i jorden för bredbandsutbyggnaden på landsbygden här. Det riskerar att bli stressigt att hinna nå målet om 100 procents utbyggnad till utgången av 2020.

Filipstads Tidning refererade i sin nätupplaga den 31 maj till ett krismöte mellan entreprenören och de tre kommunerna i östra Värmland. Det är så dags nu när ett och ett halvt år återstår. Lös tolkningsfrågan om hur hushållen ska räknas. Fritidsboenden kan inte jämställas med permanentboenden Allt klart under 2020 lär inte nås av praktiska skäl. Men trots allt är det viktigaste att vår hembygd är långsiktigt beboelig. Det viktigaste är att bredbandsutbyggnaden blir av.

Michael Helmersson

Liberalerna i Filipstad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.