2018-04-03 06:00

2018-04-03 06:00

Debatt: Fler cykelvägar behövs

INFRASTRUKTUR: Vänstern vill satsa på cyklisterna i Filipstads kommun

TRAFIK

Vänsterpartiet kommer att i kommande budgetförhandlingarna driva kravet på en utredning angående fler cykelvägar i kommunen. För turism, pendling och motion.

Kommunen har ett antal cykelvägar redan idag. Vänsterpartiet tycker att det borde utredas om fler vägar kan anläggas, exempelvis mellan Nykroppa och Filipstad. Detta ur ett turistiskt och folkhälsoperspektiv men även för den som vill pendla mellan kransorter och tätorten.

Att idag cykla på våra länsvägar är riskfyllt med all tungtrafik som åker där.

Som vi förstått ges det även ut subventioner om man vill inhandla elcykel som vid längre transporter skulle möjliggöra pendling.

Det görs mycket både från landsting och kommuner för att motverka stillasittande och fetma. Att underlätta att cykla tror vi skulle få ett förbättrat mående bland medborgarna i vår kommun. Idag har Filipstads kommun cirka 0,6 km uttalad cykelväg, detta borde förbättras. Region Värmland har även tillsammans med kommunerna med flera tagit fram en cykelplan.

Saxat ur den cykelplan som region Värmland tagit fram:

”Värmlands län har saknat ett samlat regionalt vägledande dokument för utveckling av en ökad och säker cykling i länet. För denna utveckling behövs ett bra underlag som visar inriktning och åtgärder. Denna regionala cykelplan för Värmland har tagits fram som stöd för detta arbete. Syftet med den regionala cykelplanen är att utifrån visioner och mål få en samsyn i länet om inriktning och åtgärder för att nå en ökad cykling i Värmlands län.”

Vänsterpartiet i Filipstad

Uttalande antaget på årsmötet

Vänsterpartiet kommer att i kommande budgetförhandlingarna driva kravet på en utredning angående fler cykelvägar i kommunen. För turism, pendling och motion.

Kommunen har ett antal cykelvägar redan idag. Vänsterpartiet tycker att det borde utredas om fler vägar kan anläggas, exempelvis mellan Nykroppa och Filipstad. Detta ur ett turistiskt och folkhälsoperspektiv men även för den som vill pendla mellan kransorter och tätorten.

Att idag cykla på våra länsvägar är riskfyllt med all tungtrafik som åker där.

Som vi förstått ges det även ut subventioner om man vill inhandla elcykel som vid längre transporter skulle möjliggöra pendling.

Det görs mycket både från landsting och kommuner för att motverka stillasittande och fetma. Att underlätta att cykla tror vi skulle få ett förbättrat mående bland medborgarna i vår kommun. Idag har Filipstads kommun cirka 0,6 km uttalad cykelväg, detta borde förbättras. Region Värmland har även tillsammans med kommunerna med flera tagit fram en cykelplan.

Saxat ur den cykelplan som region Värmland tagit fram:

”Värmlands län har saknat ett samlat regionalt vägledande dokument för utveckling av en ökad och säker cykling i länet. För denna utveckling behövs ett bra underlag som visar inriktning och åtgärder. Denna regionala cykelplan för Värmland har tagits fram som stöd för detta arbete. Syftet med den regionala cykelplanen är att utifrån visioner och mål få en samsyn i länet om inriktning och åtgärder för att nå en ökad cykling i Värmlands län.”

Vänsterpartiet i Filipstad

Uttalande antaget på årsmötet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.