2018-03-06 06:00

2018-03-06 06:00

DEBATT: Försörjningsstöd är inte lön

REPLIK: Christer Olsson svarar Imre Randin

Svar till Imre Randin (FT 2 mars) angående försörjningsstöd

Imre Randin har i sin insändare en del synpunkter på en tidigare artikel i FT med referat från kommunstyrelsens sammanträde den 21 februari 2018. Vid detta sammanträde behandlades den av undertecknad ingivna motionen om att utreda möjligheterna att utifrån rådande lagstiftning i Sverige starta ett ”pilotprojekt” med ”kontantlöst försörjningsstöd” i Filipstads kommun.

Om Randin hade gjort sig omaket att begära ut min motion och läsa den i sin helhet, så kanske Randin fått en mer nyanserad bild av mina avsikter med motionen, än vad han nu fått av några lösryckta citat i en tidningsartikel.

Av det som Randin skriver i sin insändare kan jag i alla fall konstatera att vi är överens på några punkter, nämligen att kostnaderna för försörjningsstöd är orimligt höga i Filipstads kommun, liksom att arbete med egen försörjning är det bästa för såväl den enskilde individen som för kommunens budget.

Flera bra åtgärder görs redan för att få ut människor på arbetsmarknaden och i egen försörjning. Kommunens Arbetsmarknads- och integrationsenhet (AIE) arbetar hårt med dessa frågor och har lyckats väl utifrån förutsättningarna.

Tyvärr räcker inte detta utan vi måste också hitta flera olika lösningar för att säkerställa så att vi har kontroll på kommunens kostnader.

Försörjningsstöd är inte att betrakta som ”permanent lön”, utan det är ett socialt skyddsnät för människor som av en eller annan anledning hamnat i kris och därmed inte kan försörja sig på ”annat sätt”.

Stödet som grundar sig på en nationell norm ska temporärt ge individen en försörjning för att åstadkomma skälig levnadsstandard under en övergångsperiod fram till dess att man hittar en annan lösning. Därmed så är det inte heller lagstiftarens syfte att pengarna ska kunna användas vare sig till sprit, droger eller spel och naturligtvis ska pengarna användas till det dagliga uppehället för individen i Sverige. Transfereringar av bidragspengar till andra länder ska heller inte kunna ske.

Förslaget som jag presenterar i motionen skulle sannolikt begränsa riskerna för att stödet används felaktigt!

Det ”kontantlösa försörjningsstödet” fungerar så att klienterna får ett bankkort där 80 procent av stödet sätts in. Bankkortet fungerar som vanligt, med undantaget att det inte går att handla alkohol eller spela för, det går heller inte att ta ut kontanter. Resterande 20 procent av stödet sätts in på ett vanligt bankkort som mottagaren disponerar fritt och därmed också kan ta ut kontanter om så önskas.

Vi moderater är övertygade om att de allra flesta skattebetalare i Sverige vill att deras inbetalda skattepengar används på bästa sätt och där de gör bästa möjliga nytta!

Christer Olsson

(M)

Svar till Imre Randin (FT 2 mars) angående försörjningsstöd

Imre Randin har i sin insändare en del synpunkter på en tidigare artikel i FT med referat från kommunstyrelsens sammanträde den 21 februari 2018. Vid detta sammanträde behandlades den av undertecknad ingivna motionen om att utreda möjligheterna att utifrån rådande lagstiftning i Sverige starta ett ”pilotprojekt” med ”kontantlöst försörjningsstöd” i Filipstads kommun.

Om Randin hade gjort sig omaket att begära ut min motion och läsa den i sin helhet, så kanske Randin fått en mer nyanserad bild av mina avsikter med motionen, än vad han nu fått av några lösryckta citat i en tidningsartikel.

Av det som Randin skriver i sin insändare kan jag i alla fall konstatera att vi är överens på några punkter, nämligen att kostnaderna för försörjningsstöd är orimligt höga i Filipstads kommun, liksom att arbete med egen försörjning är det bästa för såväl den enskilde individen som för kommunens budget.

Flera bra åtgärder görs redan för att få ut människor på arbetsmarknaden och i egen försörjning. Kommunens Arbetsmarknads- och integrationsenhet (AIE) arbetar hårt med dessa frågor och har lyckats väl utifrån förutsättningarna.

Tyvärr räcker inte detta utan vi måste också hitta flera olika lösningar för att säkerställa så att vi har kontroll på kommunens kostnader.

Försörjningsstöd är inte att betrakta som ”permanent lön”, utan det är ett socialt skyddsnät för människor som av en eller annan anledning hamnat i kris och därmed inte kan försörja sig på ”annat sätt”.

Stödet som grundar sig på en nationell norm ska temporärt ge individen en försörjning för att åstadkomma skälig levnadsstandard under en övergångsperiod fram till dess att man hittar en annan lösning. Därmed så är det inte heller lagstiftarens syfte att pengarna ska kunna användas vare sig till sprit, droger eller spel och naturligtvis ska pengarna användas till det dagliga uppehället för individen i Sverige. Transfereringar av bidragspengar till andra länder ska heller inte kunna ske.

Förslaget som jag presenterar i motionen skulle sannolikt begränsa riskerna för att stödet används felaktigt!

Det ”kontantlösa försörjningsstödet” fungerar så att klienterna får ett bankkort där 80 procent av stödet sätts in. Bankkortet fungerar som vanligt, med undantaget att det inte går att handla alkohol eller spela för, det går heller inte att ta ut kontanter. Resterande 20 procent av stödet sätts in på ett vanligt bankkort som mottagaren disponerar fritt och därmed också kan ta ut kontanter om så önskas.

Vi moderater är övertygade om att de allra flesta skattebetalare i Sverige vill att deras inbetalda skattepengar används på bästa sätt och där de gör bästa möjliga nytta!

Christer Olsson

(M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.