2017-10-31 06:00

2017-10-31 08:01

Debatt: Ett evigt gnäll från jägarkåren

JAKT: Jakt är inte en rättighet

Så har då den notoriske herr Glöersen uttalat sig igen och gnäller som alltid över att vargstammen skulle vara större än den verkligen är.

Det jämras frekvent över att rovdjursförvaltningen är dålig men man hör aldrig något om hur man ställer sig till den omfattande tjuvjakt som bedrivs på våra rovdjur. Hur vore det om herr Glöersen engagerade sig mer i den frågan istället för att bara stå vid sidan om och inte lyfta ett finger.

Som vanlig skogsflanör ser man hur jakten påverkar djurlivet negativt i skogen och naturvårdsorganisationerna måste sätta ned foten gentemot den lobbyism som bedrivs av jägarkåren.

Det är inte en rättighet att bedriva jakt utan ni har en förbannad skyldighet att se till att mångfalden bevaras för framtida generationer.

Skogsflanör

Det jämras frekvent över att rovdjursförvaltningen är dålig men man hör aldrig något om hur man ställer sig till den omfattande tjuvjakt som bedrivs på våra rovdjur. Hur vore det om herr Glöersen engagerade sig mer i den frågan istället för att bara stå vid sidan om och inte lyfta ett finger.

Som vanlig skogsflanör ser man hur jakten påverkar djurlivet negativt i skogen och naturvårdsorganisationerna måste sätta ned foten gentemot den lobbyism som bedrivs av jägarkåren.

Det är inte en rättighet att bedriva jakt utan ni har en förbannad skyldighet att se till att mångfalden bevaras för framtida generationer.

Skogsflanör

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.