2017-08-08 06:00

2017-08-08 06:00

DEBATT: Hjälp dem att lämna tiggeriet

SAMHÄLLE: Skänk inte pengar

En frågeställning att fundera över för Filipstadsborna: Tigger romerna för att de har misär i Rumänien, eller har de en misär - som de aldrig tycks komma ur - kanske just för att de har tiggare som yrke?

Vad betyder det att ha tiggare som yrke?

Det betyder troligen att det inte finns något sunt att sträva efter, ingen normal ”karriärsstege” att utvecklas inom. Utan tvärtom, ju mera miserabel man ser ut, desto större blir chansen att få pengar.

Som om detta inte vore nog, lägg till detta det förfärliga med att inte bidra med något till samhället, utan enbart be andra om deras allmosor, och att sitta och tigga i mycket bistra förhållanden, ibland t om mitt i vintern.

Det finns många insatser för att bryta romernas tiggeri på plats i Rumänien, det finns hopp, men tyvärr konkurreras det ofta ut av det betydligt mera lönsamma tiggeriet.

Så för romernas skull - ge dem inte pengar, hjälp dem att en gång för alla ge upp tiggeriet.

Johan

En frågeställning att fundera över för Filipstadsborna: Tigger romerna för att de har misär i Rumänien, eller har de en misär - som de aldrig tycks komma ur - kanske just för att de har tiggare som yrke?

Vad betyder det att ha tiggare som yrke?

Det betyder troligen att det inte finns något sunt att sträva efter, ingen normal ”karriärsstege” att utvecklas inom. Utan tvärtom, ju mera miserabel man ser ut, desto större blir chansen att få pengar.

Som om detta inte vore nog, lägg till detta det förfärliga med att inte bidra med något till samhället, utan enbart be andra om deras allmosor, och att sitta och tigga i mycket bistra förhållanden, ibland t om mitt i vintern.

Det finns många insatser för att bryta romernas tiggeri på plats i Rumänien, det finns hopp, men tyvärr konkurreras det ofta ut av det betydligt mera lönsamma tiggeriet.

Så för romernas skull - ge dem inte pengar, hjälp dem att en gång för alla ge upp tiggeriet.

Johan

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.