2017-08-01 06:00

2017-08-01 06:00

Debatt: Staffan har rätt om Flakudden

MILJÖ: Liberalerna om planerna för aktivitetsparken

I Filipstads Tidning den 21 juli i år skrev Staffan Winbergh om sina synpunkter beträffande en aktivitetsplats och skateboardramp ute på Flakudden, som är området bakom Hotell John. Enligt skisser som presenterats, kommer aktivitetsparken att ta upp så gott som hela Flakudden.

Vi Liberaler håller med Staffan Winbergh om det han påpekar.

Först ska sägas precis som Staffan nämner, att det är positivt att det byggs en skateboardramp för de intresserade i Filipstad, det behöver vi inte ifrågasätta, utan det är platsen, som även vi vill framföra synpunkter på.

Vår första synpunkt är att Flakudden är en plats mellan vår kyrka och begravningsplats, som bör inge en känsla av frid och som många filipstassare besöker just för att inhämta ett lugn.

För det andra ligger dessutom Hotell John intill Flakudden. Kommer hotellrörelsen igång, som den är ämnad till, så kanske det inte är så lämpligt med en ljudlig skateboardramp utanför, där gäster förmodligen försöker att få nattvila.

En tredje synpunkt vi vill framföra är att vi ska vara rädda om våra strandlinjer, som är en stor tillgång för Filipstad. Vid våra stränder ska vi bygga upp aktiviteter för de, som uppskattar närheten till vatten och inte ockupera platsen med en aktivitet, som inte behöver eller uppskattar denna närhet till vatten.

Aktivitetsplatsen med sin skateboardramp finns den många andra platser att förlägga den på. Plats har vi tillräckligt av i Filipstads kommun!

Flakudden ska vi vara rädda om och även fortsättningsvis se till att tillgängligheten är till för alla i alla åldrar!

Liberalerna i Filipstad

Ulla Olsson, Mikael Helmersson, Ann-Charlott Skalare och Simone Hullström

I Filipstads Tidning den 21 juli i år skrev Staffan Winbergh om sina synpunkter beträffande en aktivitetsplats och skateboardramp ute på Flakudden, som är området bakom Hotell John. Enligt skisser som presenterats, kommer aktivitetsparken att ta upp så gott som hela Flakudden.

Vi Liberaler håller med Staffan Winbergh om det han påpekar.

Först ska sägas precis som Staffan nämner, att det är positivt att det byggs en skateboardramp för de intresserade i Filipstad, det behöver vi inte ifrågasätta, utan det är platsen, som även vi vill framföra synpunkter på.

Vår första synpunkt är att Flakudden är en plats mellan vår kyrka och begravningsplats, som bör inge en känsla av frid och som många filipstassare besöker just för att inhämta ett lugn.

För det andra ligger dessutom Hotell John intill Flakudden. Kommer hotellrörelsen igång, som den är ämnad till, så kanske det inte är så lämpligt med en ljudlig skateboardramp utanför, där gäster förmodligen försöker att få nattvila.

En tredje synpunkt vi vill framföra är att vi ska vara rädda om våra strandlinjer, som är en stor tillgång för Filipstad. Vid våra stränder ska vi bygga upp aktiviteter för de, som uppskattar närheten till vatten och inte ockupera platsen med en aktivitet, som inte behöver eller uppskattar denna närhet till vatten.

Aktivitetsplatsen med sin skateboardramp finns den många andra platser att förlägga den på. Plats har vi tillräckligt av i Filipstads kommun!

Flakudden ska vi vara rädda om och även fortsättningsvis se till att tillgängligheten är till för alla i alla åldrar!

Liberalerna i Filipstad

Ulla Olsson, Mikael Helmersson, Ann-Charlott Skalare och Simone Hullström

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.