2017-05-16 06:00

2017-05-16 06:00

Ett beslut fattat helt efter regelboken

SJUKVÅRD: Opinionsgruppen för Näva

En kommentar till ett rejält dissande av Nävaplatserna i Kristinehamn och Säffle. Vi blev förvånade över att Mats Sandström, landstingspolitiker i Värmlands läns landsting, i sitt förstamajtal uttalade sig synnerligen negativt om två landstingsråd som enligt honom ordnat till dessa närvårdsplatser i stort sett på eget bevåg. Om så vore; en eloge till två resultatinriktade politiker!

Men!!

Om Mats inte var sjuk just den dagen som beslutet klubbades i fullmäktige och sedan inte har läst protokollet efter att beslutet tagits om att inrätta närvårdsplatser i Kristinehamn och Säffle, så är det väl dags för oss att informera honom om att beslutet togs i landstingsfullmäktige av dess folkvalda ledamöter i helt laga ordning.

Vi tror inte att landstingsfullmäktigeledamöterna är kriminella.

Som vi har uppfattat det ska utvärdering av projektet ske efter viss tid. Om utfallet visar sig vara positivt ska fler närvårdsplatser inrättas i länet där behoven finns.

Kan CSK avlastas och patienterna blir snabbare rehabiliterade och nöjda så sparar skattebetalarna på denna behandlingsform.

Tänk på att i kommande val ta reda på värdet av god och nära vård och rösta så att Näva blir kvar i Kristinehamn!

Gunnar EdströmElisabeth Segerud

Opinionsgruppen för Näva i Kristinehamn

En kommentar till ett rejält dissande av Nävaplatserna i Kristinehamn och Säffle. Vi blev förvånade över att Mats Sandström, landstingspolitiker i Värmlands läns landsting, i sitt förstamajtal uttalade sig synnerligen negativt om två landstingsråd som enligt honom ordnat till dessa närvårdsplatser i stort sett på eget bevåg. Om så vore; en eloge till två resultatinriktade politiker!

Men!!

Om Mats inte var sjuk just den dagen som beslutet klubbades i fullmäktige och sedan inte har läst protokollet efter att beslutet tagits om att inrätta närvårdsplatser i Kristinehamn och Säffle, så är det väl dags för oss att informera honom om att beslutet togs i landstingsfullmäktige av dess folkvalda ledamöter i helt laga ordning.

Vi tror inte att landstingsfullmäktigeledamöterna är kriminella.

Som vi har uppfattat det ska utvärdering av projektet ske efter viss tid. Om utfallet visar sig vara positivt ska fler närvårdsplatser inrättas i länet där behoven finns.

Kan CSK avlastas och patienterna blir snabbare rehabiliterade och nöjda så sparar skattebetalarna på denna behandlingsform.

Tänk på att i kommande val ta reda på värdet av god och nära vård och rösta så att Näva blir kvar i Kristinehamn!

Gunnar EdströmElisabeth Segerud

Opinionsgruppen för Näva i Kristinehamn

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.