2017-03-14 06:00

2017-03-14 08:22

Grönt ljus för fotboll på konstgräs

MILJÖ: Återvunna däck blir grund som håller för miljökraven

En stillasittande livsstil är i dag en av våra största folkhälsoutmaningar. Därför är det viktigare än någonsin att vi idrottar och rör på oss. Bara inom fotbollen finns 600 000 organiserade spelare i alla åldrar, vilket gör det till vår största folksport. Tack vare allvädersplaner kan värmlänningarna i dag idrotta utomhus nästan året runt.

Allvädersplaner består av så kallat konstgräs, som fylls ut med ett material för att ge planen stöd, svikt och mjukhet. Det vanligaste materialet är korn av gummi från återvunna däck. Den senaste tiden har det funnits en oro bland invånare och politiker i Värmland om att konstgräs med utfyllnadsmaterial av återvunnet däckgummi skulle vara farligt för hälsan, men det motbevisas nu i en ny EU-rapport.

Den europiska kemikaliemyndigheten EU släppte nyligen sin rapport där de utvärderat användningen av återvunnet däckgummi som fyllnadsmaterial i allvädersplaner. Slutsatsen är att riskerna med att vistas på allvädersplaner är som mest mycket små, både för de som idrottar och de som sköter planerna.

Det är bra att EU gör den här typen av grundliga utredningar. Vi välkomnar och stödjer mer forskning kring hur återvunnet däckmaterial bäst kan användas.

Att framställa däck är en resurskrävande process. Därför är det viktigt att vi tar hand om uttjänta däck och återanvänder materialet på olika sätt. Genom att återvinna gummit minskar vi behovet av att utvinna nytt och bidrar på så sätt till att spara på jordens resurser.

Det är viktigt att värmlänningarna kan få motion. Vi vill därför uppmana kommunpolitiker i Värmland att skapa fler idrottsanläggningar, däribland fler allvädersplaner med kostnadseffektivt och hållbart återvunnet däckgummi. Fotbollsspelare i Värmland: fortsätt röra på er. Det är inte farligt för hälsan att idrotta på konstgräs, men desto farligare att leva ett stillasittande liv.

Fredrik Ardefors

vd Svensk Däckåtervinning

En stillasittande livsstil är i dag en av våra största folkhälsoutmaningar. Därför är det viktigare än någonsin att vi idrottar och rör på oss. Bara inom fotbollen finns 600 000 organiserade spelare i alla åldrar, vilket gör det till vår största folksport. Tack vare allvädersplaner kan värmlänningarna i dag idrotta utomhus nästan året runt.

Allvädersplaner består av så kallat konstgräs, som fylls ut med ett material för att ge planen stöd, svikt och mjukhet. Det vanligaste materialet är korn av gummi från återvunna däck. Den senaste tiden har det funnits en oro bland invånare och politiker i Värmland om att konstgräs med utfyllnadsmaterial av återvunnet däckgummi skulle vara farligt för hälsan, men det motbevisas nu i en ny EU-rapport.

Den europiska kemikaliemyndigheten EU släppte nyligen sin rapport där de utvärderat användningen av återvunnet däckgummi som fyllnadsmaterial i allvädersplaner. Slutsatsen är att riskerna med att vistas på allvädersplaner är som mest mycket små, både för de som idrottar och de som sköter planerna.

Det är bra att EU gör den här typen av grundliga utredningar. Vi välkomnar och stödjer mer forskning kring hur återvunnet däckmaterial bäst kan användas.

Att framställa däck är en resurskrävande process. Därför är det viktigt att vi tar hand om uttjänta däck och återanvänder materialet på olika sätt. Genom att återvinna gummit minskar vi behovet av att utvinna nytt och bidrar på så sätt till att spara på jordens resurser.

Det är viktigt att värmlänningarna kan få motion. Vi vill därför uppmana kommunpolitiker i Värmland att skapa fler idrottsanläggningar, däribland fler allvädersplaner med kostnadseffektivt och hållbart återvunnet däckgummi. Fotbollsspelare i Värmland: fortsätt röra på er. Det är inte farligt för hälsan att idrotta på konstgräs, men desto farligare att leva ett stillasittande liv.

Fredrik Ardefors

vd Svensk Däckåtervinning

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.