2017-03-10 06:00

2017-03-10 06:00

Nu kommer de nya platserna

Svar: Landstinget lovar snar ändring

BÄTTRING. Svar på insändare (FT 7 mars) om P-platsbristen vid Landstingets vårdcentral i Filipstad

Vi har haft diskussioner med Filipstads kommun, som är en stor hyresgäst i fastigheten, och har under vintern tagit fram en lösning som innebär att vi grusar upp en yta snett ovanför befintlig parkering. På denna yta skapar vi ca 30 parkeringsplatser för personal i byggnaden.

I samband med detta kommer vi också avdela en del av platserna närmast byggnaden till besöksparkering. Skyltar med tidsbegränsning kommer sättas upp för att göra det tydligt vilka platser detta är och vi kommer införa viss bevakning för att säkerställa att vi har platser till våra besökare.

Den tänkta lösningen är bygglovspliktig och vi har under en tid inväntat ett beslut angående vår ansökan. Vi fick besked om ett godkänt bygglov i fredags, 2016-03-03, och det fysiska arbetet kommer nu att påbörjas. Arbetet beräknas vara färdigt inom ca 4 veckor.

Daniel Axelsson

Fastighetsförvaltare Landstinget i Värmland

Vi har haft diskussioner med Filipstads kommun, som är en stor hyresgäst i fastigheten, och har under vintern tagit fram en lösning som innebär att vi grusar upp en yta snett ovanför befintlig parkering. På denna yta skapar vi ca 30 parkeringsplatser för personal i byggnaden.

I samband med detta kommer vi också avdela en del av platserna närmast byggnaden till besöksparkering. Skyltar med tidsbegränsning kommer sättas upp för att göra det tydligt vilka platser detta är och vi kommer införa viss bevakning för att säkerställa att vi har platser till våra besökare.

Den tänkta lösningen är bygglovspliktig och vi har under en tid inväntat ett beslut angående vår ansökan. Vi fick besked om ett godkänt bygglov i fredags, 2016-03-03, och det fysiska arbetet kommer nu att påbörjas. Arbetet beräknas vara färdigt inom ca 4 veckor.

Daniel Axelsson

Fastighetsförvaltare Landstinget i Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.