2017-03-10 06:00

2017-03-10 06:00

Konsum borde ha råd med en butik i Nykroppa

Nykroppa: "Jag kan inte handla mer än det jag äter upp"

Läser i dag i VF att Coop Sverige förra året har gått med 341 miljoner i vinst. Då blir man ilsk när man ser hur vår lilla butik i Nykroppa får stryka på foten. Konsum Värmland rationaliserar ju i flera verksamheter, men på det hela taget står butikerna i Nykroppa och Björneborg för en förhållandevis liten del av förlusten (cirka 10 procent).

Att det dras in på verksamheten i produktionsleden är beklagligt för dem som jobbar där, men vi konsumenter på våra mindre orter drabbas ju också hårt.

Det är även beklämmande att se hur illa fastigheten i Nykroppa skötts - med oljepanna och dålig isolering har värmekostnaderna blivit skyhöga, något som borde ha åtgärdats för länge sen.

Det borde vara en rättighet att på mindre orter, låt oss säga 500 invånare och med avstånd på över en mil till centralorten, få ha tillgång till affär med dagligvaror, om än med enklare sortiment. En samhällsservice som hela landet betalar, om nu hela Sverige ska leva.

Tillväxtverket lovar 1,4 miljoner till butiksverksamhet i värmländsk glesbygd. Finns Nykroppa med i det sammanhanget?

I Filipstad finns fyra stora välsorterade livsmedelsbutiker - kunde inte Pekås och Coop Extra gå samman och serva citydelen av stan – då kunde vi få behålla vår ytterst värdefulla butik i Nykroppa med post/paketservice och apoteksombud?

Slutligen: När vi medlemmar konfronteras med ledningen av Konsum får vi alltid gliringar över att vi inte är köptrogna.

Det är jag hjärtligt trött på - jag kan ju inte handla mer än det jag äter upp!

Besviken nu fd medlem

Läser i dag i VF att Coop Sverige förra året har gått med 341 miljoner i vinst. Då blir man ilsk när man ser hur vår lilla butik i Nykroppa får stryka på foten. Konsum Värmland rationaliserar ju i flera verksamheter, men på det hela taget står butikerna i Nykroppa och Björneborg för en förhållandevis liten del av förlusten (cirka 10 procent).

Att det dras in på verksamheten i produktionsleden är beklagligt för dem som jobbar där, men vi konsumenter på våra mindre orter drabbas ju också hårt.

Det är även beklämmande att se hur illa fastigheten i Nykroppa skötts - med oljepanna och dålig isolering har värmekostnaderna blivit skyhöga, något som borde ha åtgärdats för länge sen.

Det borde vara en rättighet att på mindre orter, låt oss säga 500 invånare och med avstånd på över en mil till centralorten, få ha tillgång till affär med dagligvaror, om än med enklare sortiment. En samhällsservice som hela landet betalar, om nu hela Sverige ska leva.

Tillväxtverket lovar 1,4 miljoner till butiksverksamhet i värmländsk glesbygd. Finns Nykroppa med i det sammanhanget?

I Filipstad finns fyra stora välsorterade livsmedelsbutiker - kunde inte Pekås och Coop Extra gå samman och serva citydelen av stan – då kunde vi få behålla vår ytterst värdefulla butik i Nykroppa med post/paketservice och apoteksombud?

Slutligen: När vi medlemmar konfronteras med ledningen av Konsum får vi alltid gliringar över att vi inte är köptrogna.

Det är jag hjärtligt trött på - jag kan ju inte handla mer än det jag äter upp!

Besviken nu fd medlem

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.