2016-10-10 15:38

2016-10-10 15:38

Storregion – varför?

REGIONFRÅGAN: Liberalerna efterlyser fördelarna

Vad är syftet med stora regioner? Uppnår vi dom i Värmland, uppnår vi dom i Filipstad?

Varför tror man att större regioner blir bättre? Vem blir det bättre för?

Vi Liberaler i Filipstad och Värmland undrar vilka fördelar det blir för Värmlands utveckling om vi slås samman med Västra Götalandsregionen. Syftet och svaren lyser med sin frånvaro i den utredning som indelningskommittén lagt fram.

Staten ser detta som en decentralisering. Vi Liberaler ser detta mera som en centralisering, då landstingsfullmäktige flyttas till Vänersborg och Länsstyrelsen till Göteborg. Värmlänningarna får längre avstånd till de ansvariga politikerna och Värmlands och Filipstads särintressen drunknar i det stora maskineriet.

I beslutsunderlaget ges exempel på Göteborgsoperan, men vår största kulturinstitution Värmlandsoperan nämns inte alls. I framtiden kommer Värmlandsoperan att få konkurrera med Göteborgsoperan om anslagen, i ett fullmäktige som har sitt säte i Vänersborg.

Värmland har idag ett väl utvecklat samarbete med universitetssjukhusen i Örebro och Uppsala och ett gemensamt engagemang med grannlän, som Dalarna och med Norge, när det gäller arbetsmarknad och förbindelsen Stockholm – Oslo.

Kollektivtrafiken utvecklar vi tillsammans med kommunerna och Region Värmland ansvarar för kollektivtrafikmyndigheten, som bland annat driver frågan om snabbare pendlingsresor till Oslo och Örebro. I Göteborg har man fokus på att utveckla järnvägen mellan Malmö-Göteborg-Oslo. Det är lätt att förstå, men i Värmland sker arbetspendlingen i huvudsak åt andra håll än mot Västra Götaland. Tillväxtstråket i Värmland följer framför allt E-18.

Vänersjöfarten har Värmland intresse av. Dess utveckling begränsas nu av Göteborgs beslut om en ny Göta-älvbro, som man medvetet ger för låg seglingshöjd. Agerar man så om man vill visa omtanke om oss i Värmland?

Vi Liberaler i Värmland och Filipstad ser inte fördelarna för Värmlands invånare i ett samgående med Västra Götaland.

Vi Liberaler säger JA till en ökad regional samverkan där vi utvecklar samarbetet beträffande sjukvård, kultur, kollektivtrafik och infrastruktur. Men vi säger NEJ till att bilda storregion med Västra Götaland.

Ulla Olsson, Michael Helmersson, AnnCharlotte Skalare, Liza Jernberg

Liberalerna i Filipstad

Vad är syftet med stora regioner? Uppnår vi dom i Värmland, uppnår vi dom i Filipstad?

Varför tror man att större regioner blir bättre? Vem blir det bättre för?

Vi Liberaler i Filipstad och Värmland undrar vilka fördelar det blir för Värmlands utveckling om vi slås samman med Västra Götalandsregionen. Syftet och svaren lyser med sin frånvaro i den utredning som indelningskommittén lagt fram.

Staten ser detta som en decentralisering. Vi Liberaler ser detta mera som en centralisering, då landstingsfullmäktige flyttas till Vänersborg och Länsstyrelsen till Göteborg. Värmlänningarna får längre avstånd till de ansvariga politikerna och Värmlands och Filipstads särintressen drunknar i det stora maskineriet.

I beslutsunderlaget ges exempel på Göteborgsoperan, men vår största kulturinstitution Värmlandsoperan nämns inte alls. I framtiden kommer Värmlandsoperan att få konkurrera med Göteborgsoperan om anslagen, i ett fullmäktige som har sitt säte i Vänersborg.

Värmland har idag ett väl utvecklat samarbete med universitetssjukhusen i Örebro och Uppsala och ett gemensamt engagemang med grannlän, som Dalarna och med Norge, när det gäller arbetsmarknad och förbindelsen Stockholm – Oslo.

Kollektivtrafiken utvecklar vi tillsammans med kommunerna och Region Värmland ansvarar för kollektivtrafikmyndigheten, som bland annat driver frågan om snabbare pendlingsresor till Oslo och Örebro. I Göteborg har man fokus på att utveckla järnvägen mellan Malmö-Göteborg-Oslo. Det är lätt att förstå, men i Värmland sker arbetspendlingen i huvudsak åt andra håll än mot Västra Götaland. Tillväxtstråket i Värmland följer framför allt E-18.

Vänersjöfarten har Värmland intresse av. Dess utveckling begränsas nu av Göteborgs beslut om en ny Göta-älvbro, som man medvetet ger för låg seglingshöjd. Agerar man så om man vill visa omtanke om oss i Värmland?

Vi Liberaler i Värmland och Filipstad ser inte fördelarna för Värmlands invånare i ett samgående med Västra Götaland.

Vi Liberaler säger JA till en ökad regional samverkan där vi utvecklar samarbetet beträffande sjukvård, kultur, kollektivtrafik och infrastruktur. Men vi säger NEJ till att bilda storregion med Västra Götaland.

Ulla Olsson, Michael Helmersson, AnnCharlotte Skalare, Liza Jernberg

Liberalerna i Filipstad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.