2016-09-19 14:49

2016-09-19 14:49

Vart tog Bergslagsmarken vägen?

HÄLLEFORS: Traditionsrikt namn har bytts bort

Aldrig får man sluta att förvånas. Tankarna inom Lions club i Hällefors är, att låta Bergslagsmarken gå i graven i stället för att försöka, som intentionerna var från början, att befästa Hällefors som centrum i Bergslagen. Nu lägger man sig platt och försöker aktivera och attrahera genom ett namnbyte, till Hälleforsmarken.

Vilket manifestation var det inte 1990 då Hällefors kommun arrangerade den stora mässan på Hällevi. Vad var då syftet med denna mässa? Jo, att Hällefors skulle vara ”mittpunkt i Bergslagen” vilket blev mässans namn.

Att marknadens knallar nu inte skulle hitta till Hällefors är ju skrattretande. Märk väl, att namnet sedan starten 1964 varit Bergslagsmarken i Hällefors. Att försäljarantalet och stånden minskar år för år har helt andra orsaker som jag inte vill gå närmare in på, men att tro att man ökar frekvensen genom ett namnbyte ter sig befängt. Här bör nog större kreativa tankar till för att förändra marknadens attraktionskraft.

Att man genom denna åtgärd bidrager till och sväljer inriktningen att så mycket som möjligt ska utplånas i Hällefors är helt oförståeligt. Men det är tydligt att klubben gå på linjen ”allt bort”, till och med ett etablerat varumärke. Ingen pragmatism här inte. Vem skulle komma på idén att byta Oxhälja mot Filipstadsmarknaden? Märkligt att 1500 knallar hittar till Filipstad.

Beträffande ”Hälleforsmarken” var inte nystarten så värst imponerande med ett tivoli på lägsta nivå och rekordmånga tomma platser efter marknadsgatan trots namnbytet.

Om jag ska redovisa en personlig uppfattning så tycker jag att dom gamla banderollerna med stolthet skulle ha fått hänga kvar med texten Bergslagsmarken och i stället skulle klubben skänkt pengarna för nya banderoller till Syriens barn.

Med detta förfarande skulle ni ha hållit Lions flagga i topp men självfallet är ni suveräna att bestämma detta själva, men tråkigt är det.

Uno Rehn

Aldrig får man sluta att förvånas. Tankarna inom Lions club i Hällefors är, att låta Bergslagsmarken gå i graven i stället för att försöka, som intentionerna var från början, att befästa Hällefors som centrum i Bergslagen. Nu lägger man sig platt och försöker aktivera och attrahera genom ett namnbyte, till Hälleforsmarken.

Vilket manifestation var det inte 1990 då Hällefors kommun arrangerade den stora mässan på Hällevi. Vad var då syftet med denna mässa? Jo, att Hällefors skulle vara ”mittpunkt i Bergslagen” vilket blev mässans namn.

Att marknadens knallar nu inte skulle hitta till Hällefors är ju skrattretande. Märk väl, att namnet sedan starten 1964 varit Bergslagsmarken i Hällefors. Att försäljarantalet och stånden minskar år för år har helt andra orsaker som jag inte vill gå närmare in på, men att tro att man ökar frekvensen genom ett namnbyte ter sig befängt. Här bör nog större kreativa tankar till för att förändra marknadens attraktionskraft.

Att man genom denna åtgärd bidrager till och sväljer inriktningen att så mycket som möjligt ska utplånas i Hällefors är helt oförståeligt. Men det är tydligt att klubben gå på linjen ”allt bort”, till och med ett etablerat varumärke. Ingen pragmatism här inte. Vem skulle komma på idén att byta Oxhälja mot Filipstadsmarknaden? Märkligt att 1500 knallar hittar till Filipstad.

Beträffande ”Hälleforsmarken” var inte nystarten så värst imponerande med ett tivoli på lägsta nivå och rekordmånga tomma platser efter marknadsgatan trots namnbytet.

Om jag ska redovisa en personlig uppfattning så tycker jag att dom gamla banderollerna med stolthet skulle ha fått hänga kvar med texten Bergslagsmarken och i stället skulle klubben skänkt pengarna för nya banderoller till Syriens barn.

Med detta förfarande skulle ni ha hållit Lions flagga i topp men självfallet är ni suveräna att bestämma detta själva, men tråkigt är det.

Uno Rehn

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.