2016-06-21 06:00

2016-06-21 06:00

Vi har höga ambitionerför arbetsmiljön

SVAR: Socialchefen svarar på insändare

Svar på insändare om arbetsmiljö (i Filipstads Tidning 18 juni).

Inom hemtjänsten i Filipstad utförs cirka 65 procent av den totala arbetstiden hemma hos brukare. Denna bemanning stämmer väl överens med riket i övrigt.

Vid arbetsanhopning eller speciellt ökat vårdbehov, anställer förvaltningen extra personal. Detta gäller hela äldreomsorgen.

Vi försöker att minimera antalet delade turer. Vi arbetar med så kallat önskeschema inom hemtjänsten.

Vi arbetar på försök med självstyrande grupper, i syfte att öka personalens inflytande och delaktighet.

De nya föreskrifterna angående organisatorisk och social arbetsmiljö ersätter bland annat de tidigare föreskrifterna om kränkande särbehandling i arbetslivet och omvårdnadsarbete i enskilt hem.

Förvaltningens uppfattning är att vi alltid tar del av beslutade föreskrifter och att vi har en hög ambition att följa dessa.

Kristina Steijner

Förvaltningschef

Svar på insändare om arbetsmiljö (i Filipstads Tidning 18 juni).

Inom hemtjänsten i Filipstad utförs cirka 65 procent av den totala arbetstiden hemma hos brukare. Denna bemanning stämmer väl överens med riket i övrigt.

Vid arbetsanhopning eller speciellt ökat vårdbehov, anställer förvaltningen extra personal. Detta gäller hela äldreomsorgen.

Vi försöker att minimera antalet delade turer. Vi arbetar med så kallat önskeschema inom hemtjänsten.

Vi arbetar på försök med självstyrande grupper, i syfte att öka personalens inflytande och delaktighet.

De nya föreskrifterna angående organisatorisk och social arbetsmiljö ersätter bland annat de tidigare föreskrifterna om kränkande särbehandling i arbetslivet och omvårdnadsarbete i enskilt hem.

Förvaltningens uppfattning är att vi alltid tar del av beslutade föreskrifter och att vi har en hög ambition att följa dessa.

Kristina Steijner

Förvaltningschef

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.