2016-06-14 06:00

2016-06-14 06:00

Kris bland rektorerna– nu krävs åtgärder

SKOLAN: Lärarförbundet slår larm

Till hösten står Spångbergsgymnasiet och hela frivilliga skolformer utan skolledare, en går i pension och tre har sagt upp sig. Detta kan inte beskrivas som något annat än en katastrofal situation. Och situationen har varit känd under lång tid. Därför lämnar Lärarförbundet idag in en så kallad 66a till förvaltningschefen för Barn och utbildning, där vi kräver en undersökning av hur en skolledningsorganisation ska se ut om all rekrytering misslyckas, samt en riskbedömning av en sådan organisation.

Svårigheten att rekrytera lärare och skolledare är ingen nyhet. Lärarförbundet har påtalat detta under lång tid, både lokalt och nationellt. Läget är alltså ingen nyhet för Filipstads kommun. Men Lärarförbundet har inte varit den enda rösten som lyft rekryteringsproblematiken. Verksamheten har skickat många signaler högre upp i organisationen, likaså kommunens egna revisorer som i en rapport från hösten 2015 skriver:

”Kommunens strategier för rekrytering kommer att ha en avgörande betydelse för kommunens kompetensförsörjning eftersom det finns skäl att anta att rörligheten inom framförallt kommunens akademiska yrken kommer att öka beaktat att medarbetare förväntas stanna kortare tid på varje arbetsplats. Sammantaget ställer det nya krav på kommunen som arbetsgivare och vi anser att insatserna för att attrahera efterfrågad kompetens nu och framöver behöver intensifieras för att klara nuvarande och framtida rekryteringsbehov.”

Vi delar helt och fullt revisorernas uppfattning i den här frågan och instämmer även i rekommendationen: ”Vad avser skolområdets resurser i form av [...] personal bedöms nämnden behöva stärka sin styrning.” Det sistnämnda kan tolkas som att rekryteringen delvis ligger för fäfot.

Nämndens svar till revisorerna i januari i år är ett klassiskt stoppa-huvudet-i-sanden svar. Vad det gäller stärkt styrning av personalresurser införs ett nyckeltal som redovisas till nämnden två gånger per år. Hur nyckeln ser ut framgår inte, ej heller hur detta på något minsta vis skulle kunna utgöra någon form av styrning.

När det gäller planeringsinsatser för personalrekrytering ska: ”förvaltningen fördjupa den kommunövergripande personalförsörjningsplanen på verksamhetsnivå med 5 årsperspektiv.” Förutom att formuleringen är notoriskt svår att förstå är det inte om fem år vi behöver en lösning - utan nu. Det är inte ens två månader kvar till att en ny skolledningsorganisation ska vara fullt operativ och de föregående tre månadernas misslyckade rekryteringsförsök ger anledning till att vara pessimistisk

Därför lämnar Lärarförbundet idag in en så kallad 66a till förvaltningschefen för Barn och utbildning, där vi kräver en undersökning av hur en skolledningsorganisation ska se ut om all rekrytering misslyckas, samt en riskbedömning av en sådan organisation. Vi måste vara realister och utgå från att kommunen har de skolledare de har och att de får till uppgift att även hantera frivilliga skolformers behov och krav på ansvariga rektorer. För vi vet att det kommer att finnas rektorer till hösten, eftersom man enligt skollagen inte får bedriva skolverksamhet utan rektor.

Sammanfattningsvis kan vi säga att arbetsmiljöutmaningen för Filipstads kommun är gigantisk och brådskande.

Louise Erikssonordförande Lärarförbundet FilipstadTommy Palmqvisthuvudskyddsombud Lärarförbundet Filipstad

Till hösten står Spångbergsgymnasiet och hela frivilliga skolformer utan skolledare, en går i pension och tre har sagt upp sig. Detta kan inte beskrivas som något annat än en katastrofal situation. Och situationen har varit känd under lång tid. Därför lämnar Lärarförbundet idag in en så kallad 66a till förvaltningschefen för Barn och utbildning, där vi kräver en undersökning av hur en skolledningsorganisation ska se ut om all rekrytering misslyckas, samt en riskbedömning av en sådan organisation.

Svårigheten att rekrytera lärare och skolledare är ingen nyhet. Lärarförbundet har påtalat detta under lång tid, både lokalt och nationellt. Läget är alltså ingen nyhet för Filipstads kommun. Men Lärarförbundet har inte varit den enda rösten som lyft rekryteringsproblematiken. Verksamheten har skickat många signaler högre upp i organisationen, likaså kommunens egna revisorer som i en rapport från hösten 2015 skriver:

”Kommunens strategier för rekrytering kommer att ha en avgörande betydelse för kommunens kompetensförsörjning eftersom det finns skäl att anta att rörligheten inom framförallt kommunens akademiska yrken kommer att öka beaktat att medarbetare förväntas stanna kortare tid på varje arbetsplats. Sammantaget ställer det nya krav på kommunen som arbetsgivare och vi anser att insatserna för att attrahera efterfrågad kompetens nu och framöver behöver intensifieras för att klara nuvarande och framtida rekryteringsbehov.”

Vi delar helt och fullt revisorernas uppfattning i den här frågan och instämmer även i rekommendationen: ”Vad avser skolområdets resurser i form av [...] personal bedöms nämnden behöva stärka sin styrning.” Det sistnämnda kan tolkas som att rekryteringen delvis ligger för fäfot.

Nämndens svar till revisorerna i januari i år är ett klassiskt stoppa-huvudet-i-sanden svar. Vad det gäller stärkt styrning av personalresurser införs ett nyckeltal som redovisas till nämnden två gånger per år. Hur nyckeln ser ut framgår inte, ej heller hur detta på något minsta vis skulle kunna utgöra någon form av styrning.

När det gäller planeringsinsatser för personalrekrytering ska: ”förvaltningen fördjupa den kommunövergripande personalförsörjningsplanen på verksamhetsnivå med 5 årsperspektiv.” Förutom att formuleringen är notoriskt svår att förstå är det inte om fem år vi behöver en lösning - utan nu. Det är inte ens två månader kvar till att en ny skolledningsorganisation ska vara fullt operativ och de föregående tre månadernas misslyckade rekryteringsförsök ger anledning till att vara pessimistisk

Därför lämnar Lärarförbundet idag in en så kallad 66a till förvaltningschefen för Barn och utbildning, där vi kräver en undersökning av hur en skolledningsorganisation ska se ut om all rekrytering misslyckas, samt en riskbedömning av en sådan organisation. Vi måste vara realister och utgå från att kommunen har de skolledare de har och att de får till uppgift att även hantera frivilliga skolformers behov och krav på ansvariga rektorer. För vi vet att det kommer att finnas rektorer till hösten, eftersom man enligt skollagen inte får bedriva skolverksamhet utan rektor.

Sammanfattningsvis kan vi säga att arbetsmiljöutmaningen för Filipstads kommun är gigantisk och brådskande.

Louise Erikssonordförande Lärarförbundet FilipstadTommy Palmqvisthuvudskyddsombud Lärarförbundet Filipstad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.