2016-04-11 16:40

2016-04-11 16:45

Dags att satsa mer på arbetskläder

ARBETSMILJÖ UNDERSKÖTERSKA I HEMTJÄNSTEN OCH ERSÄTTARE I SOCIALNÄMNDEN FÖR FILIPSTADSPARTIET.: Bra både för brukare och de som jobbar

En ny budgetprocess är igång i kommunen och en viktig sak som man har missat återigen är de kvinnodominerade yrkeskategorierna. Inte för lönens skull, utan arbetskläderna!

Ja, man har 200 000 kronor budgeterat för vårdpersonalens arbetskläder. Vad räcker det till? En bussarong och ett par byxor, alternativt två bussaronger. Men när ska man se till att alla, både tillsvidare anställda och timvikarier, får bära en arbetsdräkt som är kortärmad och som kan tvättas på rätt sätt - på arbetsplatsen?

Filipstads kommun borde som arbetsgivare se det som en del i att bli en attraktiv arbetsgivare att handha arbetskläder som är enligt Socialstyrelsens nya riktlinjer som började gälla 1 januari i år till vårdpersonal och de som jobbar inom boende både med barn och vuxna (de skulle kunna ha en kortärmad t-shirt/piké om man inte vill ha bussarong) samt för förskolepersonal, som också är en utsatt yrkesgrupp.

En enhetlig arbetsdräkt, skor av bra kvalitet och namnbrickor som har kommunloggan på sig med namnet och yrkestiteln på, skulle för våra brukares skull inge ett mer professionellt intryck, öka på yrkesstoltheten, men det viktigaste av allt - smittorisken skulle minska om man tvättade kläderna på arbetsplatsen och att man har tillräckligt med ombyten.

”Forskning visar att uppemot 30 procent av alla vårdrelaterade infektioner kan förebyggas med de här basala hygienrutinerna”, säger Inger Andersson von Rosen, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen i ett uttalande på Socialstyrelsens hemsida.

Helen Eriksson

En ny budgetprocess är igång i kommunen och en viktig sak som man har missat återigen är de kvinnodominerade yrkeskategorierna. Inte för lönens skull, utan arbetskläderna!

Ja, man har 200 000 kronor budgeterat för vårdpersonalens arbetskläder. Vad räcker det till? En bussarong och ett par byxor, alternativt två bussaronger. Men när ska man se till att alla, både tillsvidare anställda och timvikarier, får bära en arbetsdräkt som är kortärmad och som kan tvättas på rätt sätt - på arbetsplatsen?

Filipstads kommun borde som arbetsgivare se det som en del i att bli en attraktiv arbetsgivare att handha arbetskläder som är enligt Socialstyrelsens nya riktlinjer som började gälla 1 januari i år till vårdpersonal och de som jobbar inom boende både med barn och vuxna (de skulle kunna ha en kortärmad t-shirt/piké om man inte vill ha bussarong) samt för förskolepersonal, som också är en utsatt yrkesgrupp.

En enhetlig arbetsdräkt, skor av bra kvalitet och namnbrickor som har kommunloggan på sig med namnet och yrkestiteln på, skulle för våra brukares skull inge ett mer professionellt intryck, öka på yrkesstoltheten, men det viktigaste av allt - smittorisken skulle minska om man tvättade kläderna på arbetsplatsen och att man har tillräckligt med ombyten.

”Forskning visar att uppemot 30 procent av alla vårdrelaterade infektioner kan förebyggas med de här basala hygienrutinerna”, säger Inger Andersson von Rosen, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen i ett uttalande på Socialstyrelsens hemsida.

Helen Eriksson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.