2016-04-04 18:52

2016-04-04 18:52

200 miljoner i statligt stöd till aktiviteter

FILIPSTAD: Stöd som riktar sig till barn

Vinterns rusk och kyla har legat över Sverige i några månader och många av oss har börjat längta efter sommarens sol och semester. Roliga aktiviteter och upplevelser som ger oss erfarenheter och historier att tänka tillbaka till under kommande vinter, något härligt att berätta om när vi kommer tillbaka till skolan eller jobbet. Men allt för många barn har inte möjlighet till detta, allt för många barn lever idag i fattigdom.

Under 2013 levde ca 140 000 barn i familjer som någon gång under året tagit emot ekonomiskt bistånd och 53 000 barn levde i familjer som långvarigt levt på ekonomiskt bistånd. Dessa barn har sällan möjlighet till att resa på semester, åka på läger eller delta i arrangemang under ledigheter.

För att alla barn ska ha möjlighet till en meningsfull ledighet lanserar regeringen ett statligt stöd till kommuner för att arrangera kostnadsfria aktiviteter för barn och unga. Alla barn ska vara välkomna oavsett bakgrund, och för att möjliggöra möten över sociala gränser ska ingen särskild behovsprövning göras för de enskilda barnen. Dessa statsbidrag kan sökas för utökad verksamhet inom kommunen och alltså inte den befintliga.

Barn och unga har ofta mer fritid än den äldre befolkningen och tiden utanför skola och arbete spelar en viktig roll för ungas delaktighet, vägar till etablering och sociala tillit. Ungas möjligheter till inflytande, tillgång till mötesplatser och deltagande i demokratin är centrala för att uppnå regeringens mål om att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får nu i uppdrag att fördela 200 miljoner kronor till kommuner runt om i landet. Filipstads kommun innebär det 553 302 kronor för att utveckla och genomföra kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6–15 år. Fördelningen räknas ut med bas i hur många barn som lever i familjer med försörjningsstöd.

Socialdemokraterna ser detta som en viktig satsning för alla barns jämlika fritid. Sverige ska vara ett av de bästa länderna att växa upp i. Alla barn ska oavsett bakgrund känna sig trygga och ges de bästa förutsättningarna för att utveckla sin potential, att växa som en fritt tänkande människa och kunna delta på egna villkor i samhällslivet.

Aida Hadzialic

(S) gymnasie- och kunskapslyftsminister

Torbjörn Parling

ordförande i barn och utbildningsnämnden

Jomark Polintan

ledamot i Socialnämnden

Vinterns rusk och kyla har legat över Sverige i några månader och många av oss har börjat längta efter sommarens sol och semester. Roliga aktiviteter och upplevelser som ger oss erfarenheter och historier att tänka tillbaka till under kommande vinter, något härligt att berätta om när vi kommer tillbaka till skolan eller jobbet. Men allt för många barn har inte möjlighet till detta, allt för många barn lever idag i fattigdom.

Under 2013 levde ca 140 000 barn i familjer som någon gång under året tagit emot ekonomiskt bistånd och 53 000 barn levde i familjer som långvarigt levt på ekonomiskt bistånd. Dessa barn har sällan möjlighet till att resa på semester, åka på läger eller delta i arrangemang under ledigheter.

För att alla barn ska ha möjlighet till en meningsfull ledighet lanserar regeringen ett statligt stöd till kommuner för att arrangera kostnadsfria aktiviteter för barn och unga. Alla barn ska vara välkomna oavsett bakgrund, och för att möjliggöra möten över sociala gränser ska ingen särskild behovsprövning göras för de enskilda barnen. Dessa statsbidrag kan sökas för utökad verksamhet inom kommunen och alltså inte den befintliga.

Barn och unga har ofta mer fritid än den äldre befolkningen och tiden utanför skola och arbete spelar en viktig roll för ungas delaktighet, vägar till etablering och sociala tillit. Ungas möjligheter till inflytande, tillgång till mötesplatser och deltagande i demokratin är centrala för att uppnå regeringens mål om att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får nu i uppdrag att fördela 200 miljoner kronor till kommuner runt om i landet. Filipstads kommun innebär det 553 302 kronor för att utveckla och genomföra kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6–15 år. Fördelningen räknas ut med bas i hur många barn som lever i familjer med försörjningsstöd.

Socialdemokraterna ser detta som en viktig satsning för alla barns jämlika fritid. Sverige ska vara ett av de bästa länderna att växa upp i. Alla barn ska oavsett bakgrund känna sig trygga och ges de bästa förutsättningarna för att utveckla sin potential, att växa som en fritt tänkande människa och kunna delta på egna villkor i samhällslivet.

Aida Hadzialic

(S) gymnasie- och kunskapslyftsminister

Torbjörn Parling

ordförande i barn och utbildningsnämnden

Jomark Polintan

ledamot i Socialnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.