2016-03-18 11:19

2016-03-18 11:19

Utredningen berör inte bara lokaler

SKOLAN: Lärarnas riksförbund kommenterar skollokalsutredningen

De förslag som presenteras i lokalbehovsutredningen utförd av Tage Nordkvist Utvecklingskonsulter AB innebär inte endast lokalförändringar. Förslaget innebär även en omfattande omorganisation av Filipstads kommuns grundskoleverksamhet. Omorganisationen påverkar även i viss mån förskolan och gymnasiet.

I det utredningsdirektiv som kommunstyrelsen gav utredaren står att läsa att utredningen ska presentera att förslag för etablering av ett skolcenter samt ställa detta jämte ett alternativ. Utgångspunkten ska enligt direktiven utgå från ”ökade förutsättningar för elevers lärande”, ”öka ... möjligheterna att rekrytera kompetenta lärare och skolledare” samt ”bidra till förbättrad arbetsmiljö”.

Lärarnas riksförbund, LR, anser att detta är goda utgångspunkter för en utredning av detta slag. Det är av största vikt att samtliga aspekter av dessa frågor är väl genomlysta inför ett beslut som ekonomiskt betyder investeringar i storleksordningen en kvarts miljard kronor samt påverkar arbetsförhållanden för en stor mängd av kommunens lärare, annan skolpersonal och elever. LR anser att den rapport som utredaren presenterat inte redovisar en tillfredställande analys av ovanstående punkter.

Utbildningen ska enligt 1 kap 5§ Skollag (2010:800) ”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”.

LR anser att huvudmannen ytterligare behöver utreda vad den samlade forskningen samt vad samlade erfarenheter till exempel från andra kommuner som genomfört liknande omorganisationer säger kring hur detta påverkat elevers möjligheter till lärande, rekryteringsmöjligheter samt hur arbetsmiljö för lärare och elever påverkats. Den rapport som presenterats redovisar inga konsekvensanalyser av dessa viktiga frågor. Det går endast att utläsa ett antal påståenden som inte underbyggs genom redovisning av vilka utredningsresultat som ligger bakom. Läsaren av rapporten lämnas med fler frågor än svar och den utgör ett tunt beslutsunderlag för kommunens politiker.

LR har tidigare lyft frågan gällande svårigheter att rekrytera personal till kommunen och anser att det finns många aspekter av det problemet som arbetsgivaren kan jobba med. Satsning på höjda löner för lärare, förbättrad psykosocial arbetsmiljö där arbetsbelastning är en central del, tid för friskvård med mera. Det finns fler aspekter av att vara en attraktiv arbetsgivare än enbart lokalmässiga.

Att kommunens lokaler är ålderstigna och lämnar mycket att önska när det gäller fysisk arbetsmiljö och möjligheter till pedagogisk verksamhet är ett problem som behöver åtgärdas. Dock anser LR att det är av största vikt att kommunens beslutsfattare har ett beslutsunderlag som är heltäckande. Frågan om omorganisation har skapat mycket oro bland lärare, elever, vårdnadshavare och allmänhet.

Det är av största vikt att alla frågor besvaras innan beslut fattas.

Lärarnas Riksförbund Filipstad

I det utredningsdirektiv som kommunstyrelsen gav utredaren står att läsa att utredningen ska presentera att förslag för etablering av ett skolcenter samt ställa detta jämte ett alternativ. Utgångspunkten ska enligt direktiven utgå från ”ökade förutsättningar för elevers lärande”, ”öka ... möjligheterna att rekrytera kompetenta lärare och skolledare” samt ”bidra till förbättrad arbetsmiljö”.

Lärarnas riksförbund, LR, anser att detta är goda utgångspunkter för en utredning av detta slag. Det är av största vikt att samtliga aspekter av dessa frågor är väl genomlysta inför ett beslut som ekonomiskt betyder investeringar i storleksordningen en kvarts miljard kronor samt påverkar arbetsförhållanden för en stor mängd av kommunens lärare, annan skolpersonal och elever. LR anser att den rapport som utredaren presenterat inte redovisar en tillfredställande analys av ovanstående punkter.

Utbildningen ska enligt 1 kap 5§ Skollag (2010:800) ”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”.

LR anser att huvudmannen ytterligare behöver utreda vad den samlade forskningen samt vad samlade erfarenheter till exempel från andra kommuner som genomfört liknande omorganisationer säger kring hur detta påverkat elevers möjligheter till lärande, rekryteringsmöjligheter samt hur arbetsmiljö för lärare och elever påverkats. Den rapport som presenterats redovisar inga konsekvensanalyser av dessa viktiga frågor. Det går endast att utläsa ett antal påståenden som inte underbyggs genom redovisning av vilka utredningsresultat som ligger bakom. Läsaren av rapporten lämnas med fler frågor än svar och den utgör ett tunt beslutsunderlag för kommunens politiker.

LR har tidigare lyft frågan gällande svårigheter att rekrytera personal till kommunen och anser att det finns många aspekter av det problemet som arbetsgivaren kan jobba med. Satsning på höjda löner för lärare, förbättrad psykosocial arbetsmiljö där arbetsbelastning är en central del, tid för friskvård med mera. Det finns fler aspekter av att vara en attraktiv arbetsgivare än enbart lokalmässiga.

Att kommunens lokaler är ålderstigna och lämnar mycket att önska när det gäller fysisk arbetsmiljö och möjligheter till pedagogisk verksamhet är ett problem som behöver åtgärdas. Dock anser LR att det är av största vikt att kommunens beslutsfattare har ett beslutsunderlag som är heltäckande. Frågan om omorganisation har skapat mycket oro bland lärare, elever, vårdnadshavare och allmänhet.

Det är av största vikt att alla frågor besvaras innan beslut fattas.

Lärarnas Riksförbund Filipstad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.