2016-03-16 16:04

2016-03-16 16:04

Folkomrösta om storregioner

FILIPSTAD: Största omvandlingen på 400 år

Regeringens utredare, eller indelningskommitté som de kallas, presenterade i förra veckan sitt förslag till ny läns- och regionindelning av Sverige, vilken innebär att vårt land kan komma att organiseras om och delas in i väsentligt större delar än vad som är fallet idag.

Varför, kan man undra, och ska inte medborgarna få vara med och säga sitt om den största samhällsomvandlingen som har ägt rum i Sverige på 400 år?

När det gäller Värmland så föreslås att vi ska tillhöra Västra Götalandsregionen, med Göteborg som huvudstad i regionen. Vi ska alltså komma att anslutas som ett bihang till en redan bildad region, vilket jag tror är betydligt svårare än att vara med och bilda en region från grunden. Risken som jag ser det är att Värmland kommer att betraktas som femte hjulet i sådan organisation.

Moderaterna i Värmland vill istället att Värmland ska vara kvar. Vi ska ha nuvarande läns- och landstingsindelning, samt bilda en egen regionkommun, det vill säga slå samman Landstingets och nuvarande Region Värmlands verksamheter. Moderaterna ser inte att storregioner på ett bättre sätt skulle kunna lösa framtidens utmaningar vad gäller t.ex. sjukvård, regional utveckling, kollektivtrafik med mera.

Värmlänningarna kommer sannolikt också att uppleva att beslutsprocesser, inflytande och demokrati hamnar ännu längre bort från deras verklighet och vardag, vilket definitivt inte kommer att skapa några positiva effekter på samhällsutvecklingen.

Att man har ett behov av samarbete och samverkan över länsgränser och över kommungränser är däremot en självklarhet för att på effektivast möjliga sätt kunna ge medborgarna en bra service av hög kvalitet. Här i Värmland har vi ju bland annat ett sjukvårdsavtal med Landstinget i Örebro om sjukvård på Karlskoga lasarett, vilket har fungerat mycket bra under många år. Vad skulle hända med detta om vi skulle komma att tillhöra Västra Götalandsregionen?

För oss här i östra Värmland är det också betydligt mer naturligt att kunna samarbeta mot öster i Svealandsområdet än ner mot Göteborg.

Värmland och då inte minst Karlstad ligger ju också mycket strategiskt till mellan de två huvudstäderna Oslo och Stockholm. Man pratar också ofta om i olika framtidsvisioner att det är en mycket strategisk så kallad handelskorridor som sträcker sig från Oslo i väster till St. Petersburg i Öster. Det skulle också av denna anledning vara förödande för Värmland att bilda region med Västra Götaland.

Varför har då den röd-gröna regeringen nu återigen tagit upp denna fråga som nu i princip har legat nere i nästan 10 år? Ja, det kan man undra!

Den så kallade indelningskommittèn som tillsattes så sent som i somras har nu ritat kartan färdig åt regeringen om hur man tycker att Sverige ska delas upp och det har också kommit signaler om att man vill kunna sjösätta detta projekt redan innan nästa val 2018.

Vi Moderater menar att det är olyckligt att forcera fram så här omfattande och viktiga beslut som också berör så många människor på så här kort tid. Stora samhällsförändringar av detta slag kräver omfattande informationsarbete och dialog för att bli framgångsrika och kunna fungera lång tid framåt.

Biträdande regiondirektören i Halland Jörgen Preuss har sagt att ”Slagkraftiga regioner inte måste vara stora regioner”.

Jag delar fullt ut denna uppfattning och instämmer också i hans åsikt att samhällsförändringar av den här omfattningen inte ska ske med hjälp av statliga tvångsåtgärder. Det är i så fall nära tillhands att medborgarna redan från början uppfattar förändringen som negativ och diktatorisk och att man inte heller getts någon möjlighet att få vara med och påverka processen.

Mot bakgrund av detta kommer jag och Moderaterna här i Filipstad att verka för att en folkomröstning i regionfrågan ska genomföras innan några beslut om förändringar tas.

Christer Olsson

Gruppledare Nya Moderaterna

Regeringens utredare, eller indelningskommitté som de kallas, presenterade i förra veckan sitt förslag till ny läns- och regionindelning av Sverige, vilken innebär att vårt land kan komma att organiseras om och delas in i väsentligt större delar än vad som är fallet idag.

Varför, kan man undra, och ska inte medborgarna få vara med och säga sitt om den största samhällsomvandlingen som har ägt rum i Sverige på 400 år?

När det gäller Värmland så föreslås att vi ska tillhöra Västra Götalandsregionen, med Göteborg som huvudstad i regionen. Vi ska alltså komma att anslutas som ett bihang till en redan bildad region, vilket jag tror är betydligt svårare än att vara med och bilda en region från grunden. Risken som jag ser det är att Värmland kommer att betraktas som femte hjulet i sådan organisation.

Moderaterna i Värmland vill istället att Värmland ska vara kvar. Vi ska ha nuvarande läns- och landstingsindelning, samt bilda en egen regionkommun, det vill säga slå samman Landstingets och nuvarande Region Värmlands verksamheter. Moderaterna ser inte att storregioner på ett bättre sätt skulle kunna lösa framtidens utmaningar vad gäller t.ex. sjukvård, regional utveckling, kollektivtrafik med mera.

Värmlänningarna kommer sannolikt också att uppleva att beslutsprocesser, inflytande och demokrati hamnar ännu längre bort från deras verklighet och vardag, vilket definitivt inte kommer att skapa några positiva effekter på samhällsutvecklingen.

Att man har ett behov av samarbete och samverkan över länsgränser och över kommungränser är däremot en självklarhet för att på effektivast möjliga sätt kunna ge medborgarna en bra service av hög kvalitet. Här i Värmland har vi ju bland annat ett sjukvårdsavtal med Landstinget i Örebro om sjukvård på Karlskoga lasarett, vilket har fungerat mycket bra under många år. Vad skulle hända med detta om vi skulle komma att tillhöra Västra Götalandsregionen?

För oss här i östra Värmland är det också betydligt mer naturligt att kunna samarbeta mot öster i Svealandsområdet än ner mot Göteborg.

Värmland och då inte minst Karlstad ligger ju också mycket strategiskt till mellan de två huvudstäderna Oslo och Stockholm. Man pratar också ofta om i olika framtidsvisioner att det är en mycket strategisk så kallad handelskorridor som sträcker sig från Oslo i väster till St. Petersburg i Öster. Det skulle också av denna anledning vara förödande för Värmland att bilda region med Västra Götaland.

Varför har då den röd-gröna regeringen nu återigen tagit upp denna fråga som nu i princip har legat nere i nästan 10 år? Ja, det kan man undra!

Den så kallade indelningskommittèn som tillsattes så sent som i somras har nu ritat kartan färdig åt regeringen om hur man tycker att Sverige ska delas upp och det har också kommit signaler om att man vill kunna sjösätta detta projekt redan innan nästa val 2018.

Vi Moderater menar att det är olyckligt att forcera fram så här omfattande och viktiga beslut som också berör så många människor på så här kort tid. Stora samhällsförändringar av detta slag kräver omfattande informationsarbete och dialog för att bli framgångsrika och kunna fungera lång tid framåt.

Biträdande regiondirektören i Halland Jörgen Preuss har sagt att ”Slagkraftiga regioner inte måste vara stora regioner”.

Jag delar fullt ut denna uppfattning och instämmer också i hans åsikt att samhällsförändringar av den här omfattningen inte ska ske med hjälp av statliga tvångsåtgärder. Det är i så fall nära tillhands att medborgarna redan från början uppfattar förändringen som negativ och diktatorisk och att man inte heller getts någon möjlighet att få vara med och påverka processen.

Mot bakgrund av detta kommer jag och Moderaterna här i Filipstad att verka för att en folkomröstning i regionfrågan ska genomföras innan några beslut om förändringar tas.

Christer Olsson

Gruppledare Nya Moderaterna

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.