2016-03-11 17:23

2016-03-11 17:23

Störst inte alltid bäst

SKOLUTREDNINGEN LESJÖFORS: CentraliseringenPeteris Lauberts

Jag har läst Tage Nordkvists slutrapport till kommunstyrelsen och även deltagit i Tages informationsmöte den 8 mars på Lesjöfors skola i samma ärende

Sammanfattningens rekommendation är att bygga ett nytt skolcentrum för 200 miljoner kronor + ytterligare 35 mkr för lokala ändringar och bland annat lägga ner högstadiet i Lesjöfors som då skulle medföra att ”den positiva utveckling som skett under de senaste åren avseende grundskolan ges utökade möjligheter till fortsatt god utveckling” och om inte utredningsförslaget realiseras ”de pedagogiska förbättringarna inte fullt ut kan genomföras” samt att ”Möjligheter till fortsatt resultatutveckling kommer att vara starkt begränsade”

Ännu mer argumentation framförs på sid 8

Låt mig närmare syna de anförda argumenten härför:

”Legitimerade lärare säkerställer kvaliteten i undervisningen”

”Ändamålsenliga lokaler med ändamålsenlig utrustning är viktigt” - kan endast uppnås i ett skolcentrum

Här ställer jag frågan i vilken mån dessa utsagor stöds av publicerade utredningar författade av vem och publicerade var?

”Elevernas möte med sina lärare är alltid den viktigaste förutsättningen för framgångsrikt lärande”

Här börjar det bli intressant! Å ena sidan rekommenderas större skolor och mer centraliserad undervisning men mötet med läraren är ändå viktigaste framgångsfaktorn? Hur och var sker detta möte bäst? Jag hävdar att detta sker klart bättre på små nära skolor där barnen blir sedda och uppmärksammade. De känner därmed en trygghet att ta sig till och vistas i skolan

Men, under mötet hävdades ånyo av Tage att klasser på mellan 20-25 elever var optimala och därmed bättre än mindre klasser (= byskolor vanligtvis) likaledes att stora skolor var bättre än små. Ånyo efterfrågar jag publicerade rapporter som stödjer dessa påståenden

Min egen högst personliga uppfattning är att utanförskap som ofta leder till en mobbing är klart vanligare på stora skolor

Men det kommer mer:

Ingenstans i utredningen nämns hur en utökad resväg för Lesjöforseleverna i högstadiet att åk t o r till Filipstad - ofta mer än 2 timmar skulle påverka resultatet

Jag tror inte detta på något sätt kommer att bidra till ”fortsatt god utveckling”. Att inte på något sätt beakta elevernas perspektiv i form av trygghet, ökad resväg och bortovaro från hemmet verkar för mig att barnkonventionen ej beaktats?

Därtill hade det varit intressant att såsom skattebetalare veta hur kostnader för rivning av skolor och framför allt kostnad för nytt skolcentrum tillkommit, hur ser intervallet ut på inkomna offerter? Det vore mycket märkligt om alla offerter hamnade på samma summa.

Slutligen skall man också beakta vad detta betyder för en glesbygdsort som Lesjöfors i övriga avseenden. Jag är övertygad om att exempelvis barnfamiljer som överväger att flytta till Lesjöfors noga kontrollerar tillgång till skolor, skolväg etc innan eventuell flytt.

De politiker som beslutar enligt utredningen ikläder sig ett stort ansvar för framtiden - både ekonomiskt men framför allt för våra barns framtid.

Vi vet att vi nu har väl fungerande skolor och resultat, inte minst i Lesjöfors. Låt oss inte riskera detta med overifierade antaganden om vad som eventuellt skulle kunna ske i framtiden.

Jag har läst Tage Nordkvists slutrapport till kommunstyrelsen och även deltagit i Tages informationsmöte den 8 mars på Lesjöfors skola i samma ärende

Sammanfattningens rekommendation är att bygga ett nytt skolcentrum för 200 miljoner kronor + ytterligare 35 mkr för lokala ändringar och bland annat lägga ner högstadiet i Lesjöfors som då skulle medföra att ”den positiva utveckling som skett under de senaste åren avseende grundskolan ges utökade möjligheter till fortsatt god utveckling” och om inte utredningsförslaget realiseras ”de pedagogiska förbättringarna inte fullt ut kan genomföras” samt att ”Möjligheter till fortsatt resultatutveckling kommer att vara starkt begränsade”

Ännu mer argumentation framförs på sid 8

Låt mig närmare syna de anförda argumenten härför:

”Legitimerade lärare säkerställer kvaliteten i undervisningen”

”Ändamålsenliga lokaler med ändamålsenlig utrustning är viktigt” - kan endast uppnås i ett skolcentrum

Här ställer jag frågan i vilken mån dessa utsagor stöds av publicerade utredningar författade av vem och publicerade var?

”Elevernas möte med sina lärare är alltid den viktigaste förutsättningen för framgångsrikt lärande”

Här börjar det bli intressant! Å ena sidan rekommenderas större skolor och mer centraliserad undervisning men mötet med läraren är ändå viktigaste framgångsfaktorn? Hur och var sker detta möte bäst? Jag hävdar att detta sker klart bättre på små nära skolor där barnen blir sedda och uppmärksammade. De känner därmed en trygghet att ta sig till och vistas i skolan

Men, under mötet hävdades ånyo av Tage att klasser på mellan 20-25 elever var optimala och därmed bättre än mindre klasser (= byskolor vanligtvis) likaledes att stora skolor var bättre än små. Ånyo efterfrågar jag publicerade rapporter som stödjer dessa påståenden

Min egen högst personliga uppfattning är att utanförskap som ofta leder till en mobbing är klart vanligare på stora skolor

Men det kommer mer:

Ingenstans i utredningen nämns hur en utökad resväg för Lesjöforseleverna i högstadiet att åk t o r till Filipstad - ofta mer än 2 timmar skulle påverka resultatet

Jag tror inte detta på något sätt kommer att bidra till ”fortsatt god utveckling”. Att inte på något sätt beakta elevernas perspektiv i form av trygghet, ökad resväg och bortovaro från hemmet verkar för mig att barnkonventionen ej beaktats?

Därtill hade det varit intressant att såsom skattebetalare veta hur kostnader för rivning av skolor och framför allt kostnad för nytt skolcentrum tillkommit, hur ser intervallet ut på inkomna offerter? Det vore mycket märkligt om alla offerter hamnade på samma summa.

Slutligen skall man också beakta vad detta betyder för en glesbygdsort som Lesjöfors i övriga avseenden. Jag är övertygad om att exempelvis barnfamiljer som överväger att flytta till Lesjöfors noga kontrollerar tillgång till skolor, skolväg etc innan eventuell flytt.

De politiker som beslutar enligt utredningen ikläder sig ett stort ansvar för framtiden - både ekonomiskt men framför allt för våra barns framtid.

Vi vet att vi nu har väl fungerande skolor och resultat, inte minst i Lesjöfors. Låt oss inte riskera detta med overifierade antaganden om vad som eventuellt skulle kunna ske i framtiden.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.