2016-03-03 06:00

2016-03-03 06:00

Utmaningarna för lönemodellen

ARBETSMARKNAD ORDFÖRANDE I MODERATERNA I FILIPSTAD: Inflationsmålet som missas

Debatten om lägstalöner pågår i Sverige.

Den svenska modellen omfattar lönesättning av arbetsmarknadens parter. En bra och fungerande modell för Sverige. Denna modell bör kunna fortsätta att fungera.

Nu finns det politiker som tycker att gränsen till Sverige skall stå på vid gavel och möjliggöra för vem som helst att komma till Sverige får att få bidrag och eventuellt ett jobb till låga löner – särskilt om man politiskt ändrar på sättet att sätta lönerna.

Vi har cirka 9 miljarder människor utanför Sveriges gränser och många av dem vill hit och få del av vår välfärd och om möjligt även få svenska löner.

Skall man komma tillrätta med de brister som finns i det svenska lönebildningssystemet, så måste man ta itu med Riksbankens inflationsmål, vilket för närvarande är 2 procent i inflation. Detta mål har Riksbanken nu missat i snart 4-5 år. Arbetsmarknadens parter tar dock detta mål på fullt allvar och räknar med en inflation om 2 procent och sedan lägger man på en reallöneökning med 1,5 – 2 procent ovan på inflationsmålet. Lönekraven blir då 3,5 – 4 procent vid varje förhandlingsrunda.

Sätt riksbankens inflationsmål till endast 1 procent, så kommer lönekostnaderna sedan att successivt att anpassa sig något neråt och mer stämma överens med den verkliga inflationen. Kostnadsutvecklingen i samhället är något för högt ställda som läge är nu, på grund av att inflationsmålet är felaktigt satt.

Sverige står högt upp på listan över de länder som är attraktiva att ”fly” till på grund av att våra sociala system står öppna för alla som kommer hit och som lyckas att få tillstånd att stanna här.

Debatten om lägstalöner pågår i Sverige.

Den svenska modellen omfattar lönesättning av arbetsmarknadens parter. En bra och fungerande modell för Sverige. Denna modell bör kunna fortsätta att fungera.

Nu finns det politiker som tycker att gränsen till Sverige skall stå på vid gavel och möjliggöra för vem som helst att komma till Sverige får att få bidrag och eventuellt ett jobb till låga löner – särskilt om man politiskt ändrar på sättet att sätta lönerna.

Vi har cirka 9 miljarder människor utanför Sveriges gränser och många av dem vill hit och få del av vår välfärd och om möjligt även få svenska löner.

Skall man komma tillrätta med de brister som finns i det svenska lönebildningssystemet, så måste man ta itu med Riksbankens inflationsmål, vilket för närvarande är 2 procent i inflation. Detta mål har Riksbanken nu missat i snart 4-5 år. Arbetsmarknadens parter tar dock detta mål på fullt allvar och räknar med en inflation om 2 procent och sedan lägger man på en reallöneökning med 1,5 – 2 procent ovan på inflationsmålet. Lönekraven blir då 3,5 – 4 procent vid varje förhandlingsrunda.

Sätt riksbankens inflationsmål till endast 1 procent, så kommer lönekostnaderna sedan att successivt att anpassa sig något neråt och mer stämma överens med den verkliga inflationen. Kostnadsutvecklingen i samhället är något för högt ställda som läge är nu, på grund av att inflationsmålet är felaktigt satt.

Sverige står högt upp på listan över de länder som är attraktiva att ”fly” till på grund av att våra sociala system står öppna för alla som kommer hit och som lyckas att få tillstånd att stanna här.

  • Ulf Söhrman

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.