2016-02-17 16:18

2016-02-17 16:18

Medicinerna och miljön

HÄLSA: Våra val ger problem i Indien

MEDICIN. En tredjedel av medicinerna på Apoteket, som innehåller en av de 9 vanligaste aktiva substanserna, är tillverkade i Patancheru utanför 4-miljonerstaden Hyderabad i södra Indien.

Patancheru är känt för att människorna där drabbas av tumörer 10 gånger mer ofta än i andra byar längre bort, för missbildade barn och för att vattnet nedströms fabrikerna innehåller högre halter antibiotika än vad som återfinns i blodet på en patient som behandlas för urinvägsinflammation eller lunginflammation. Innevånarna har gått till domstol, men har fastnat i en 25 år lång väntan på att fallet ska tas upp i Högsta Domstolen. De lokala myndigheterna har belägg för dumpning av mediciner. Mediciner för vilka patenten har gått ut kallas generika och 60 procent av produktionen sker i Indien och Kina. Den aktiva substansen står bara för en liten del av det slutgiltiga priset, för ciprofloxacin, ett antibiotikum, 1,5 procent.

Om EU införde krav inom GMP (regler om god tillverkningssed) på att tillverkningen ska vara acceptabel för miljö och hälsa, för personal, närboende och på rening av avloppsvatten, så skulle situationen rätas upp betydligt.

Och förresten, du lämnar väl tillbaka överblivna mediciner till Apoteket?

Källor: Sveriges Radio, Forskning & Framsteg

Hyderabad

Patancheru är känt för att människorna där drabbas av tumörer 10 gånger mer ofta än i andra byar längre bort, för missbildade barn och för att vattnet nedströms fabrikerna innehåller högre halter antibiotika än vad som återfinns i blodet på en patient som behandlas för urinvägsinflammation eller lunginflammation. Innevånarna har gått till domstol, men har fastnat i en 25 år lång väntan på att fallet ska tas upp i Högsta Domstolen. De lokala myndigheterna har belägg för dumpning av mediciner. Mediciner för vilka patenten har gått ut kallas generika och 60 procent av produktionen sker i Indien och Kina. Den aktiva substansen står bara för en liten del av det slutgiltiga priset, för ciprofloxacin, ett antibiotikum, 1,5 procent.

Om EU införde krav inom GMP (regler om god tillverkningssed) på att tillverkningen ska vara acceptabel för miljö och hälsa, för personal, närboende och på rening av avloppsvatten, så skulle situationen rätas upp betydligt.

Och förresten, du lämnar väl tillbaka överblivna mediciner till Apoteket?

Källor: Sveriges Radio, Forskning & Framsteg

Hyderabad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.