2016-01-15 14:57

2016-01-15 14:57

Ingen mörkar

REPLIK: Per Gruvberger och Anders Nilsson om flyktingmottagningen och pengarna

Filipstads kommun är skyldig att ta emot de ensamkommande flyktingbarn som anvisas hit av Migrationsverket.

Tidigare år har det varit mellan 20 och 30 per år. Under 2015 anvisades över 100 barn. Det ger givetvis en helt annan situation än tidigare. Filipstads andel av mottagande är oproportionerligt stort, vilket beror på att reglerna som styr placeringarna ger kommuner med många asylplatser fler ”anvisningar” . Detta har vi från kommunen fört en diskussion om i många forum och det tror jag inte är obekant. Idag pågår översyn av regelverket. Kostanden för mottagandet av ensamkommande barn står staten för via Migrationsverkets ersättningssystem. Filipstads kommun har fört en diskussion om brister i ersättningarna, men hittills har kommunen klarat sig bra gällande ekonomisk ersättning för ensamkommande. Kommunen kommer att öppna fler egna platser för ensamkommande barn. Dels för att säkerställa en god ekonomi och även för att de inte ska bli placerade långt bort med många resor för våra socialsekreterare som följd.

När det gäller kommunens direkt skattefinansierade verksamhet ligger den på cirka 600 miljoner kronor, varav 400 miljoner kronor är direkt kommunalskatt från Filipstadsbor. De övriga 200 miljonerna kommer från det kommunala utjämningssystemet som utjämnar för olika stort behov, främst skola och omsorg och olika inkomstnivåer i befolkningen. Utanför detta ligger det som är direkt finansieras via riktade statsbidrag som exempelvis placeringar av ensamkommande barn.

Alla nyanlända ensamkommande barn ska utredas i enlighet med socialtjänstlagen. Arbetsbelastningen har varit extrem sista året vilket slitit på verksamheten. En samlad tjänstemannaledning har gjort bedömningen att genomförd förändring ger bättre förutsättningar att klara situationen. Efter beslutet om organisationsförändringen har flera som tidigare aviserat att sluta valt att fortsätta arbeta i kommunen, även ett antal nyrekryteringar har gjorts. Detta har starkt bidragit till att förbättra situationen. Det kritiska läget inom barn och ungdomsgruppen redovisades med stor tydlighet i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunfullmäktige, det var absolut ingen mörkläggning.

Som alltid gäller att snabba förenklingar oftast leder fel och enstaka siffror måste sättas i sitt sammanhang. Vår uppgift vad det gäller ensamkommande barn är att verka för att kommunen ska klara sitt lagstadgade uppdrag och driva en så bra verksamhet som möjligt. Dessutom bidra till en saklig debatt om fördelningen av landets åtagande i flyktingmottagandet. Det kommer vi att fortsätta med.

I budgetarbetet 2016 förutsätter vi att alla partier deltar i den ekonomiska diskussionen. En saklig debatt underlättas av deltagande i de forum för planering av kommunens ekonomi som finns.

Per Gruvberger (S)Anders Nilsson (V)

Tidigare år har det varit mellan 20 och 30 per år. Under 2015 anvisades över 100 barn. Det ger givetvis en helt annan situation än tidigare. Filipstads andel av mottagande är oproportionerligt stort, vilket beror på att reglerna som styr placeringarna ger kommuner med många asylplatser fler ”anvisningar” . Detta har vi från kommunen fört en diskussion om i många forum och det tror jag inte är obekant. Idag pågår översyn av regelverket. Kostanden för mottagandet av ensamkommande barn står staten för via Migrationsverkets ersättningssystem. Filipstads kommun har fört en diskussion om brister i ersättningarna, men hittills har kommunen klarat sig bra gällande ekonomisk ersättning för ensamkommande. Kommunen kommer att öppna fler egna platser för ensamkommande barn. Dels för att säkerställa en god ekonomi och även för att de inte ska bli placerade långt bort med många resor för våra socialsekreterare som följd.

När det gäller kommunens direkt skattefinansierade verksamhet ligger den på cirka 600 miljoner kronor, varav 400 miljoner kronor är direkt kommunalskatt från Filipstadsbor. De övriga 200 miljonerna kommer från det kommunala utjämningssystemet som utjämnar för olika stort behov, främst skola och omsorg och olika inkomstnivåer i befolkningen. Utanför detta ligger det som är direkt finansieras via riktade statsbidrag som exempelvis placeringar av ensamkommande barn.

Alla nyanlända ensamkommande barn ska utredas i enlighet med socialtjänstlagen. Arbetsbelastningen har varit extrem sista året vilket slitit på verksamheten. En samlad tjänstemannaledning har gjort bedömningen att genomförd förändring ger bättre förutsättningar att klara situationen. Efter beslutet om organisationsförändringen har flera som tidigare aviserat att sluta valt att fortsätta arbeta i kommunen, även ett antal nyrekryteringar har gjorts. Detta har starkt bidragit till att förbättra situationen. Det kritiska läget inom barn och ungdomsgruppen redovisades med stor tydlighet i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunfullmäktige, det var absolut ingen mörkläggning.

Som alltid gäller att snabba förenklingar oftast leder fel och enstaka siffror måste sättas i sitt sammanhang. Vår uppgift vad det gäller ensamkommande barn är att verka för att kommunen ska klara sitt lagstadgade uppdrag och driva en så bra verksamhet som möjligt. Dessutom bidra till en saklig debatt om fördelningen av landets åtagande i flyktingmottagandet. Det kommer vi att fortsätta med.

I budgetarbetet 2016 förutsätter vi att alla partier deltar i den ekonomiska diskussionen. En saklig debatt underlättas av deltagande i de forum för planering av kommunens ekonomi som finns.

Per Gruvberger (S)Anders Nilsson (V)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.