2015-11-14 06:00

2015-11-14 06:00

Stor okunskap omfrågor kring HBTQ

REPLIK SOCIALNÄMNDENS ORDFÖRANDE (V): Anders Nilsson (V) om regnbågsdebatten

Svar till Marcos Ciscar, Moderaterna Filipstad.

Att arbetet för att alla ska få ett likvärdigt bemötande kallas för att ”göra en höna av en fjäder” och att det är en ”trend” visar bara på hur moderaterna i Filipstad inte har förstått någonting av vad frågan handlar om. Som jag tidigare skrivit har begreppet HBTQ tagits med för att vi ser att det är ett område som vi behöver uppmärksamma för att alla Filipstadsbor ska få det bästa bemötandet när de är i kontakt med kommunens företrädare.

Jag håller helt med och att vi alltid ska arbeta utifrån att alla människor är lika värda. Men att jobba lika är inte detsamma som att jobba med likvärdighet. Genom historien har vi sett att för att kunna göra det behöver vi tydliggöra de normer som finns i samhället.

Det kan till exempel handla om en så enkel sak som att ställa frågan ”Har du en partner” istället för ”har du en pojkvän”. Som jag tidigare skrivit har vi tyvärr inte arbetat särskilt strategiskt med att synliggöra och förbättra vårt bemötande av HBTQ-personer i Filipstad och just därför uppmärksammar vi det.

Det är intressant att du själv lyfter frågan om HBT-certifiering som är ett bra sätt att skapa medvetenhet hos personal och trygghet för HBTQ-personer då de vet att kunskapen finns i verksamheten. I nuläget är det inte aktuellt i Filipstad på grund av kostnaden men det förhindrar inte att vi påbörjar arbetet redan nu genom att till exempel se till att personalen kan få information på sina APT-träffar eller liknande, på längre sikt blir HBT-certifiering en naturlig del i arbetet för alla människors lika värde.

För att ändå möjliggöra att komma överens om vikten av att arbeta med marginaliserade grupper i samhället, valde jag att förändra i socialnämndens verksamhetsbeskrivning, i kommunfullmäktige den 12 november till; ”Vidare ska jämställdhet, genus och mångfald, avseende bland annat kön, könsidentitet, ålder, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och socioekonomisk bakgrund samt visa respekt för den enskilda människan, beaktas i verksamheten.”

Detta blev vi överens om vilket var bra! Det som var mindre bra, var den okunskap som fanns i församlingen vad det gäller frågor rörande HBTQ. Jag är mer stärkt i min uppfattning om att ett utbildningsbehov är nödvändigt på området.

Anders Nilsson

Svar till Marcos Ciscar, Moderaterna Filipstad.

Att arbetet för att alla ska få ett likvärdigt bemötande kallas för att ”göra en höna av en fjäder” och att det är en ”trend” visar bara på hur moderaterna i Filipstad inte har förstått någonting av vad frågan handlar om. Som jag tidigare skrivit har begreppet HBTQ tagits med för att vi ser att det är ett område som vi behöver uppmärksamma för att alla Filipstadsbor ska få det bästa bemötandet när de är i kontakt med kommunens företrädare.

Jag håller helt med och att vi alltid ska arbeta utifrån att alla människor är lika värda. Men att jobba lika är inte detsamma som att jobba med likvärdighet. Genom historien har vi sett att för att kunna göra det behöver vi tydliggöra de normer som finns i samhället.

Det kan till exempel handla om en så enkel sak som att ställa frågan ”Har du en partner” istället för ”har du en pojkvän”. Som jag tidigare skrivit har vi tyvärr inte arbetat särskilt strategiskt med att synliggöra och förbättra vårt bemötande av HBTQ-personer i Filipstad och just därför uppmärksammar vi det.

Det är intressant att du själv lyfter frågan om HBT-certifiering som är ett bra sätt att skapa medvetenhet hos personal och trygghet för HBTQ-personer då de vet att kunskapen finns i verksamheten. I nuläget är det inte aktuellt i Filipstad på grund av kostnaden men det förhindrar inte att vi påbörjar arbetet redan nu genom att till exempel se till att personalen kan få information på sina APT-träffar eller liknande, på längre sikt blir HBT-certifiering en naturlig del i arbetet för alla människors lika värde.

För att ändå möjliggöra att komma överens om vikten av att arbeta med marginaliserade grupper i samhället, valde jag att förändra i socialnämndens verksamhetsbeskrivning, i kommunfullmäktige den 12 november till; ”Vidare ska jämställdhet, genus och mångfald, avseende bland annat kön, könsidentitet, ålder, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och socioekonomisk bakgrund samt visa respekt för den enskilda människan, beaktas i verksamheten.”

Detta blev vi överens om vilket var bra! Det som var mindre bra, var den okunskap som fanns i församlingen vad det gäller frågor rörande HBTQ. Jag är mer stärkt i min uppfattning om att ett utbildningsbehov är nödvändigt på området.

Anders Nilsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.