2015-11-03 06:00

2015-11-03 06:00

Bra idé att tänka efter före

REPLIK: Vindkraften lönar sig inte idag

Replik på ett Evert-fan ”Skövla inte tänk efter” (FT 29 oktober)

En bra rubrik, Du uppmanar oss att tänka först. Jag håller med Dig att vindkraften inte behövs. I dagsläget producerar vindkraften under de senaste 12 månader 15 TWh, dvs 15 miljarder kWh. All denna el gå på export då den inte behövs i Sverige och minskar koldioxidutsläppen i kringliggande länder med 12,5 miljoner ton, då dessa producerar el med kolkraftverk. Detta räknas dock inte med i den svenska utsläppsminskningen.

Frågan är då varför skall Sverige producera koldioxidfri el för att hjälpa andra länders utsläppsminskningar?

Dessutom bidrar vindkraften enligt Din insändare med 181 500 ton! Ett påstående som jag stark betvivlar. Ditt påstående att elcertifikaten bidrar till ökade energikostnaden – elpriset har tvärtom sänkts med 50 procent efter att vindkraftproduktionen kom igång på riktigt.

Detta tvingar dock kärnkraften att lägga ner sin elproduktion pga låga elpriser, men inte kolkraftproduktionen då den producerar billigare, vilket är problematiskt.

Kolkraft och kärnkraften behöver ju inte bära sina miljökostnader.

Det är inte självklart att fortsätta bygga ut vindkraften i Sverige, då den är ekonomisk olönsam med nuvarande marknadspriser. Fördelen med vindkraft är att den är lätt att montera ner och skrota till skillnad för kärnkraften. Därför – tänk efter!

Alfred Maultasch

En bra rubrik, Du uppmanar oss att tänka först. Jag håller med Dig att vindkraften inte behövs. I dagsläget producerar vindkraften under de senaste 12 månader 15 TWh, dvs 15 miljarder kWh. All denna el gå på export då den inte behövs i Sverige och minskar koldioxidutsläppen i kringliggande länder med 12,5 miljoner ton, då dessa producerar el med kolkraftverk. Detta räknas dock inte med i den svenska utsläppsminskningen.

Frågan är då varför skall Sverige producera koldioxidfri el för att hjälpa andra länders utsläppsminskningar?

Dessutom bidrar vindkraften enligt Din insändare med 181 500 ton! Ett påstående som jag stark betvivlar. Ditt påstående att elcertifikaten bidrar till ökade energikostnaden – elpriset har tvärtom sänkts med 50 procent efter att vindkraftproduktionen kom igång på riktigt.

Detta tvingar dock kärnkraften att lägga ner sin elproduktion pga låga elpriser, men inte kolkraftproduktionen då den producerar billigare, vilket är problematiskt.

Kolkraft och kärnkraften behöver ju inte bära sina miljökostnader.

Det är inte självklart att fortsätta bygga ut vindkraften i Sverige, då den är ekonomisk olönsam med nuvarande marknadspriser. Fördelen med vindkraft är att den är lätt att montera ner och skrota till skillnad för kärnkraften. Därför – tänk efter!

Alfred Maultasch

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.