2015-10-03 06:00

2015-10-03 06:00

Lesjöfors behöversitt högstadium

FRAMTIDENS SKOLLOKALER: Stålvallaskolan är viktig för bygdenPersonalen på Stålvallaskolans högstadium

Efter att ha läst artikeln om utredningen om skolorna i Filipstad, i Filipstads Tidning den 26 september, känner vi ett behov av att vara med i diskussionen.

Vi har i flera år levt under hotet om nedläggning. Vi anser att vi gjort mycket för att få behålla vår skola, exempelvis:

Hyrt ut delar av skolan till Folktandvården och biblioteket

Omorganiserat så att vi idag har ett åldersblandat högstadium där vi sparat minst en lärartjänst.

Kommunen redan problem med skolskjutsar som blivit dyrare än planerat.

Dessutom påverkar en nedläggning hela samhället.

Hur många barnfamiljer vill bo i Lesjöfors om högstadiet läggs ned. Många elever får väldigt lång skolväg. Lesjöfors upptagningsområde är stort. Att få fler elever ute på vägarna är väl heller ingen fördel.

Som vi ser det finns det många fördelar med att ha högstadiet kvar i Lesjöfors.

Lesjöfors har idag många legitimerade lärare och våra elever har bra studieresultat. Vi har också fungerat som en resurs för elever som inte funnit sig tillrätta på Ferlinskolan och som då istället kunnat få en ny chans här.

Både personal och elever trivs mycket bra på skolan och vi har för avsikt att finnas kvar.

Efter att ha läst artikeln om utredningen om skolorna i Filipstad, i Filipstads Tidning den 26 september, känner vi ett behov av att vara med i diskussionen.

Vi har i flera år levt under hotet om nedläggning. Vi anser att vi gjort mycket för att få behålla vår skola, exempelvis:

Hyrt ut delar av skolan till Folktandvården och biblioteket

Omorganiserat så att vi idag har ett åldersblandat högstadium där vi sparat minst en lärartjänst.

Kommunen redan problem med skolskjutsar som blivit dyrare än planerat.

Dessutom påverkar en nedläggning hela samhället.

Hur många barnfamiljer vill bo i Lesjöfors om högstadiet läggs ned. Många elever får väldigt lång skolväg. Lesjöfors upptagningsområde är stort. Att få fler elever ute på vägarna är väl heller ingen fördel.

Som vi ser det finns det många fördelar med att ha högstadiet kvar i Lesjöfors.

Lesjöfors har idag många legitimerade lärare och våra elever har bra studieresultat. Vi har också fungerat som en resurs för elever som inte funnit sig tillrätta på Ferlinskolan och som då istället kunnat få en ny chans här.

Både personal och elever trivs mycket bra på skolan och vi har för avsikt att finnas kvar.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.