Planer på upprustning fortsätter

FILIPSTAD: Europeiska investeringsbanken engagerade i Inlandsbanan

Europeiska investeringsbanken, EIB, ökar sitt engagemang i Inlandsbanans arbete med en total upprustning av järnvägen. Samtidigt står det klart att Inlandsbanan har avbrutit avsiktsförklaringen med bolaget Macquarie.

– Det är en viktig del i att möjliggöra upprustningen och ger oss tyngd i det fortsatta arbetet. Deras engagemang innebär att vi, som ett kommunalägt bolag, kan få ta del av deras expertis, säger Peter Ekholm, vd Inlandsbanan AB, i ett pressmeddelande.

Under juni månad kommer representanter från EIB att göra ett studiebesök för att titta närmare på järnvägen, samt det arbete som hittills gjorts kring upprustningsprojektet.

Stort intresse

Enligt Peter Ekholm så är det politiska intresset för att utveckla järnvägsinfrastrukturen i Sverige stort och Inlandsbanans projekt, som han menar snabbt kan tillföra mer kapacitet och redundans i landets järnvägsnät.

– Vi väntar också med spänning på regeringsbeslutet om nationell transportplan, där upprustningen finns medtaget som projekt i remissvaren.

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB, samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan; bland ägarkommunerna finns Filipstad, Storfors och Kristinehamn.

2018-05-10 18:32

2018-05-10 18:32