2017-12-07 18:20

2017-12-07 19:09

Riktlinjer mot politikerhot ska ge tydliga rutiner

FILIPSTAD: Arbete mot trakasserier av förtroendevalda

När en förtroendevald politiker utsätts för hot, våld eller trakasserier, har det tidigare varit svårt för kommunen att veta hur detta ska hanteras.
Tack vare nya riktlinjer kommer det nu bli enklare – och förhoppningsvis tryggare för politikerna.

SKL (Sveriges kommuner och landsting) jobbar för att få till en lagändring som skulle innebära att landets kommuner har ett ansvar att hantera hot mot politiker på samma sätt man har för sina anställda. I samband med detta inleddes ett projekt där Filipstad samt fyra andra kommuner ingår.

Som en del av projektet har politiker och tjänstemän från Filipstad arbetat fram riktlinjer att följa när en förtroendevald person utsätts för hot, våld och trakasserier. För att, inom ramen för projektet, kartlägga de incidenter som inträffat samt för att veta vilka insatser som efterfrågas, skickades en enkät ut till alla politiker i kommunfullmäktige. Undersökningen visade bland annat att de förtroendevalda inte visste mycket om det stöd och hjälp de kunnat få från kommunen och polisen.

Riktlinjerna som nu arbetats fram innehåller bland annat en mall för incidentrapportering, en checklista för när en politiker stalkas, samt en checklista vid offentliga möten.

När riktlinjerna var uppe för behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott, valde utskottet att godkänna dem och skicka ärendet vidare till kommunfullmäktige.

– Det är bra att det finns riktlinjer så det blir tydligt hur man ska agera i vissa situationer, säger ordförande Per Gruvberger (S).

SKL (Sveriges kommuner och landsting) jobbar för att få till en lagändring som skulle innebära att landets kommuner har ett ansvar att hantera hot mot politiker på samma sätt man har för sina anställda. I samband med detta inleddes ett projekt där Filipstad samt fyra andra kommuner ingår.

Som en del av projektet har politiker och tjänstemän från Filipstad arbetat fram riktlinjer att följa när en förtroendevald person utsätts för hot, våld och trakasserier. För att, inom ramen för projektet, kartlägga de incidenter som inträffat samt för att veta vilka insatser som efterfrågas, skickades en enkät ut till alla politiker i kommunfullmäktige. Undersökningen visade bland annat att de förtroendevalda inte visste mycket om det stöd och hjälp de kunnat få från kommunen och polisen.

Riktlinjerna som nu arbetats fram innehåller bland annat en mall för incidentrapportering, en checklista för när en politiker stalkas, samt en checklista vid offentliga möten.

När riktlinjerna var uppe för behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott, valde utskottet att godkänna dem och skicka ärendet vidare till kommunfullmäktige.

– Det är bra att det finns riktlinjer så det blir tydligt hur man ska agera i vissa situationer, säger ordförande Per Gruvberger (S).

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.