2017-10-12 09:50

2017-10-12 09:50

Sjukfrånvaron sjunker

FILIPSTAD: Insatser har gett resultat

Sjukfrånvaron i kommunen har sjunkit. Under september månad låg sjukfrånvaron på cirka 4,51 procent, vilket ska jämföras med cirka 6,75 procent under samma månad förra året.

Detta innebär att sjukfrånvaron sjunkit med mer än 2,2 procentenheter. Det visar att åtgärder som har satts in nu har gett goda resultat.

– Personalavdelningen, med alla chefer, har haft detta som ett prioriterat område för att sätta in insatser. Det är även ett projekt på gång där den som är långtidssjukskriven ska få hjälp, säger Per Gruvberger (S), ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott, och fortsätter:

– Målsättningen är att komma ner till en sjukfrånvaro på cirka 4 procent.

Han konstaterar också att det inte går att ha någon nollvision i detta arbete eftersom det är normalt att personal ibland drabbas av exempelvis förkylningar och andra sjukdomar.

Därför anses en sjukfrånvaro på cirka fyra procent vara på en så kallad ”normal” nivå.

Detta innebär att sjukfrånvaron sjunkit med mer än 2,2 procentenheter. Det visar att åtgärder som har satts in nu har gett goda resultat.

– Personalavdelningen, med alla chefer, har haft detta som ett prioriterat område för att sätta in insatser. Det är även ett projekt på gång där den som är långtidssjukskriven ska få hjälp, säger Per Gruvberger (S), ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott, och fortsätter:

– Målsättningen är att komma ner till en sjukfrånvaro på cirka 4 procent.

Han konstaterar också att det inte går att ha någon nollvision i detta arbete eftersom det är normalt att personal ibland drabbas av exempelvis förkylningar och andra sjukdomar.

Därför anses en sjukfrånvaro på cirka fyra procent vara på en så kallad ”normal” nivå.