2017-09-15 06:00

2017-09-15 06:00

Kris på Bergsskolan

FILIPSTAD: Konkursansökan inlämnad – elevunderlaget sviktar

Styrelsen för Bergsskolan har lämnat in en konkursansökan till tingsrätten.
Ekonomin går inte ihop, efter att söktrycket på högskoleutbildningarna börjat vackla och samarbetet med Luleå tekniska universitet kärvar.

Beslutet att lämna in konkursansökan togs av stiftelsen Bergsskolans styrelse på onsdagsförmiddagen. På torsdagen var rektor Jörgen Andersson på plats för vad som trots allt började som en vanlig dag på jobbet.Han stod inför en grupp på en av uppdragsutbildningarna, som dotterbolaget Bergsskolan Kompetensutveckling AB driver och som går bra.

Krisen handlar om högskoledelen av skolan, där blivande tekniker och ingenjörer utbildas.

Söktrycket tryter

Den korta förklaringen är att söktrycket har minskat och därmed minskar också statsbidraget till skolan, som filtreras via Luleå tekniska universitet.

Bergsskolan har haft ett avtal med Luleå tekniska universitet sedan 2012. Avtalet var bra då, men sedan dess har förutsättningarna ändrats, anser Jörgen Andersson.

När totalsumman studenter ökat på universitetet, blir det svårare för den lilla högskolan i Filipstad att hävda sig i den interna dragkampen om platserna och resurstilldelningen.

– Vi har haft svårt att hävda oss de senaste tre åren. När jag började som rektor 2014 började vi redan då på hösten fundera på en översyn av avtalet, för vi såg att det på sikt kunde bli problem, säger han.

Tappar på basåret

En nyckelfråga i sammanhanget anser han är antalet platser på basåret, som Bergsskolan har och som förbereder studenter för högskoleutbildningarna på skolan.

Där hade Bergsskolan velat ha 30-35 platser, men har bara fått runt 20 de senaste åren. Dessutom har antagningskraven höjts.

– Basåret är oerhört viktigt för oss. Fler platser på basåret hade gett fler studenter på skolan som utöver ökade intäkter skulle ha gett fler behöriga sökande till högskoleingenjörsprogrammen. Nu blev det i stället en ond spiral, säger Jörgen Andersson.

I år blev det bara en enda ny student på metallinriktningen – från 13 sökande i våras krympte det först till 9 och sen till 3, men till uppropet kom bara en.

På bergssidan ser det bättre ut med 11 nya.

Totalt finns cirka 130 studenter på skolan.

Om det ska bli några fler, i framtiden, är nu helt upp till Luleå tekniska universitet.

Är det här slutet för Bergsskolan som högskola?

– På kort sikt är det uppenbart så, men vi får se. Det finns ju en vilja åtminstone delvis i Luleå att seom det finns någon möjlig fortsättning i Filipstad med någon form av utbildning, säger Jörgen Andersson.

”Finns substans”

Ett tänkbart spår om högskoleutbildningarna försvinner är att Bergsskolan ändå lever vidare, men med uppdragsutbildningar och andra kortare utbildningar i samarbete med industrin som bas. Den delen är det hög efterfrågan på, konstaterar Jörgen Andersson.

Bergsskolan drivs av Stiftelsen Bergsskolan i Filipstad. Filipstads kommun är ensam huvudman för stiftelsen, medan Luleå tekniska universitet sedan 2012 är huvudman för Bergsskolans högskoleutbildningar. I styrelsen sitter representanter från stiftelsens huvudman Filipstads kommun, Luleå tekniska universitet, Karlstads universitet, näringslivet, anställda och studenterna.

Kommunalrådet Per Gruvberger beklagar utvecklingen på skolan, men säger också att kommunen är redo att jobba för en fortsättning, framför allt inom uppdragssidan.

– Jag tror att det finns en substans i detta och kommunen är absolut intresserad av att delta i sådana diskussioner, säger han.

Beslutet att lämna in konkursansökan togs av stiftelsen Bergsskolans styrelse på onsdagsförmiddagen. På torsdagen var rektor Jörgen Andersson på plats för vad som trots allt började som en vanlig dag på jobbet.Han stod inför en grupp på en av uppdragsutbildningarna, som dotterbolaget Bergsskolan Kompetensutveckling AB driver och som går bra.

Krisen handlar om högskoledelen av skolan, där blivande tekniker och ingenjörer utbildas.

Söktrycket tryter

Den korta förklaringen är att söktrycket har minskat och därmed minskar också statsbidraget till skolan, som filtreras via Luleå tekniska universitet.

Bergsskolan har haft ett avtal med Luleå tekniska universitet sedan 2012. Avtalet var bra då, men sedan dess har förutsättningarna ändrats, anser Jörgen Andersson.

När totalsumman studenter ökat på universitetet, blir det svårare för den lilla högskolan i Filipstad att hävda sig i den interna dragkampen om platserna och resurstilldelningen.

– Vi har haft svårt att hävda oss de senaste tre åren. När jag började som rektor 2014 började vi redan då på hösten fundera på en översyn av avtalet, för vi såg att det på sikt kunde bli problem, säger han.

Tappar på basåret

En nyckelfråga i sammanhanget anser han är antalet platser på basåret, som Bergsskolan har och som förbereder studenter för högskoleutbildningarna på skolan.

Där hade Bergsskolan velat ha 30-35 platser, men har bara fått runt 20 de senaste åren. Dessutom har antagningskraven höjts.

– Basåret är oerhört viktigt för oss. Fler platser på basåret hade gett fler studenter på skolan som utöver ökade intäkter skulle ha gett fler behöriga sökande till högskoleingenjörsprogrammen. Nu blev det i stället en ond spiral, säger Jörgen Andersson.

I år blev det bara en enda ny student på metallinriktningen – från 13 sökande i våras krympte det först till 9 och sen till 3, men till uppropet kom bara en.

På bergssidan ser det bättre ut med 11 nya.

Totalt finns cirka 130 studenter på skolan.

Om det ska bli några fler, i framtiden, är nu helt upp till Luleå tekniska universitet.

Är det här slutet för Bergsskolan som högskola?

– På kort sikt är det uppenbart så, men vi får se. Det finns ju en vilja åtminstone delvis i Luleå att seom det finns någon möjlig fortsättning i Filipstad med någon form av utbildning, säger Jörgen Andersson.

”Finns substans”

Ett tänkbart spår om högskoleutbildningarna försvinner är att Bergsskolan ändå lever vidare, men med uppdragsutbildningar och andra kortare utbildningar i samarbete med industrin som bas. Den delen är det hög efterfrågan på, konstaterar Jörgen Andersson.

Bergsskolan drivs av Stiftelsen Bergsskolan i Filipstad. Filipstads kommun är ensam huvudman för stiftelsen, medan Luleå tekniska universitet sedan 2012 är huvudman för Bergsskolans högskoleutbildningar. I styrelsen sitter representanter från stiftelsens huvudman Filipstads kommun, Luleå tekniska universitet, Karlstads universitet, näringslivet, anställda och studenterna.

Kommunalrådet Per Gruvberger beklagar utvecklingen på skolan, men säger också att kommunen är redo att jobba för en fortsättning, framför allt inom uppdragssidan.

– Jag tror att det finns en substans i detta och kommunen är absolut intresserad av att delta i sådana diskussioner, säger han.