Bergsskolan ansöker om konkurs

FILIPSTAD: Ekonomin är i kris

Bergsskolan kommer att lämna in en ansökan om konkurs.
Det har styrelsen för stiftelsen som driver skolan beslutat.

Bergsskolan har långa och stolta rötter i Filipstad. Redan 1830 grundades skolan – men nu ställs allt på ända.

Stiftelsen Bergsskolans styrelse har beslutat att ansöka om konkurs.

– Den dåliga ekonomin bygger på en långvarig diskussion mellan Bergsskolan och Luleå tekniska universitet, om ersättningar och ersättningsmodeller, säger kommunalrådet Per Gruvberger, som även är ersättare i stiftelsens styrelse.

Bergsskolan hade för några år sedan riktigt bra sökttryck, men de senaste två åren har det varit lägre än tidigare. Då är det svårt att få ekonomin att gå ihop, eftersom mycket av ekonomin bygger på just elevantalet.

– Nu krävdes det garantier för att kunna driva stiftelsen vidare, och det kunde man inte få och då är ekonomin så dålig att styrelsen inte hade mycket annat att göra, säger Per Gruvberger.

Får gå klart

Han betonar dock att de studenter som går på skolan i dag, ska få gå klart sin utbildning. Det gäller även de som precis startat sin utbildning.

– Universitetet i Luleå garanterar att alla elever som är inskriva i dag ska få gå färdigt sin utbildning i Filipstad, säger Per Gruvberger.

Det innebär att högskoleutbildningen kommer att vara i gång i minst tre år till.

Vad som händer sen är i dagsläget högst oklart – trots att efterfrågan på de färdiga ingenjörerna och teknikerna varit hög i flera år.

– De som kommer ut, får jobb – det är inget fel på utbildningen, säger Per Gruvberger.

Hoppas på fortsättning

Förutom utbildningen av tekniker och ingenjörer har Bergsskolan också uppdragsutbildningar, som vänder sig till industrin.

Åtminstone för den delen av skolan har kommunalrådet gott hopp om en fortsättning trots allt.

– Jag tror att det finns en substans i detta och kommunen är absolut intresserad av att delta i sådana diskussioner, säger han.

Han betonar också att denna utbildning inte enbart är ett intresse för Filipstads kommun, utan har ett regionalt intresse. Industrier inom uppemot 20 mils radie har samarbetat med Bergsskolan på det här området.

– Den delen har gått bra, däremot den akademiska delen har gått sämre. Jag hoppas det kommer upp något som kan göra att utbildningen inriktad på industrin kan fortsätta.

Anställda och personal på skolan informerades under onsdagen.

– Det är görsorgligt alltihopa, men jag förstår styrelsen också. Man måste ta hänsyn till de ekonomiska realiteterna också, säger Per Gruvberger.

Bergsskolan drivs av Stiftelsen Bergsskolan i Filipstad. Filipstads kommun är ensam huvudman för stiftelsen. Luleå tekniska universitet är sedan 2012 huvudman för Bergsskolans högskoleutbildningar.

I styrelsen sitter representanter från stiftelsens huvudman Filipstads kommun, Luleå tekniska universitet, Karlstads universitet, näringslivet, anställda och studenterna.

2017-09-13 17:06

2017-09-14 11:44