2017-09-12 06:00

2017-09-12 06:00

Sune hoppas på fortsatt S-styre

KYRKOVALET: "Ingen högre kyrkoavgift"

Kyrkan ska tillhöra människan och vara en naturlig del av samhället.
Så resonerar Socialdemokraternas listetta och nuvarande ordförande för kyrkofullmäktige, Sune Frisk.
Med stor erfarenhet tar han sig an ännu ett kyrkoval – han tror och hoppas att det även fortsättningsvis är S som håller det starkaste greppet om rodret.

Sune Frisk är en engagerad Nykroppabo som har många år inom kyrkopolitiken bakom sig. Men även om han är en man som vurmar mycket för sin hemvist, gäller det i rollen som folkvald representant att kämpa för helheten.

– Tyvärr så är det så att mycket försvinner från småbygderna. Man följer utvecklingen och försöker vara med och påverka. Samtidigt får man i den här rollen inte vara för mycket lokalpatriot, utan man måste se till helheten – kyrkans verksamhet i kommunen måste fungera i stort, framhåller Sune.

På tal om det, inom Filipstads församling finns många kyrkor, är det rimligt att hålla igång dem alla?

– Det där är en svår fråga – för vilken skulle man ”ta bort”? Vi har ju redan gått ett steg där vi i bykyrkorna har gudstjänst varannan vecka. Vi har nu pratat om att i vissa istället ha var tredje, men det finns det inget beslut om.

Och just lokaler är en fråga som valda kyrkpolitiker kommer få kämpa med i framtiden, tror Sune.

– Det finns många outnyttjade lokaler som värms upp, vilket är en kostnad. Därför tror jag man behöver se över möjligheten att nyttja delar av kyrkan som församlingshem.

För Sune är det ett naturligt inslag i tillvaron att regelbundet besöka kyrkan – såväl för att gå på gudstjänst som för att sjunga tillsammans med kören i Nykroppa eller Filipstad.

– Jag är även med i en lokal kyrkgrupp i Nykroppa vi kallar gudstjänstvärdar, det är nästan samma sak som kyrkvärdar – vi tar upp kollekt och finns med i bakgrunden.

När frågan om han tror på Gud kommer på tal, svarar Sune:

– Ja. Men jag ser det mer som ett förhållningssätt.

När han ombeds berätta om partiets hjärtefrågor, finns det en punkt som toppar agendan – stor vikt läggs vid att driva en kyrka som ska vara öppen för människan.

– Alla ska vara välkomna. Det ska inte vara någon ”elitkyrka” om man säger. Man måste inte vara på ett visst sätt. Det fanns en kyrkoherde här en gång som jag tycker sa det så bra – när man går i kyrkan ska man vara fri.

Musiken är viktig

För att få redan befintliga medlemmar att delta i kyrkans verksamheter och för att knyta band till nya, tror Sune det är viktigt att kyrkan agerar för att skapa delaktighet.

– Det gäller att kyrkan sköter sig och skapar något som tilltalar många. Och det gäller på alla områden. Just kör- och musikverksamheten tror jag är viktig och faktiskt populär. Där har vi i dag goda förutsättningar.

Inför valet har det varit en del prat om huruvida kyrkan och politik verkligen hör ihop. Vad säger du?

– Jag tror det är viktigt att det finns, inte minst för att kyrkan rör sig med stora ekonomiska frågor. Exempelvis har man byggt upp en rikedom som ska förvaltas väl. I den sämsta av världar kunde skog och jordbruk säljas av.

Sune hoppas på fortsatt majoritet för S, men tror samtidigt att valutgången kommer bli något annorlunda då inte bara Kyrkans väl utan även SD slåss om rösterna i årets val.

– Jag hoppas ju på 25 mandat! Men, skämt åsido – den nya nomineringsgruppen som dykt upp kan säkert räkna med något mandat, men jag tror och hoppas på att vi får majoritet som vi haft i många år.

Ni överlät, under den gångna perioden, en av era ordförandeposter till Kyrkans väl, tänker ni ta tillbaks den nu?

– Leif Holmgren var vice ordförande och fick överta rollen som ordförande för kyrkorådet när vår ordförande ville sluta. Leif är omtyckt och bra så det var naturligt. Hur det blir senare har vi inte diskuterat, det får valresultatet besluta.

Varför ska man rösta på S och kryssa för dig?

– Jag vill inte arbeta för en högre kyrkoavgift, den är redan tillräckligt hög och jag tror man kan spara in pengar på andra omkostnader. Jag tror även på kyrkans roll som en del av samhället i framtiden och som en stöttepelare i krissituationer.

Sune Frisk är en engagerad Nykroppabo som har många år inom kyrkopolitiken bakom sig. Men även om han är en man som vurmar mycket för sin hemvist, gäller det i rollen som folkvald representant att kämpa för helheten.

– Tyvärr så är det så att mycket försvinner från småbygderna. Man följer utvecklingen och försöker vara med och påverka. Samtidigt får man i den här rollen inte vara för mycket lokalpatriot, utan man måste se till helheten – kyrkans verksamhet i kommunen måste fungera i stort, framhåller Sune.

På tal om det, inom Filipstads församling finns många kyrkor, är det rimligt att hålla igång dem alla?

– Det där är en svår fråga – för vilken skulle man ”ta bort”? Vi har ju redan gått ett steg där vi i bykyrkorna har gudstjänst varannan vecka. Vi har nu pratat om att i vissa istället ha var tredje, men det finns det inget beslut om.

Och just lokaler är en fråga som valda kyrkpolitiker kommer få kämpa med i framtiden, tror Sune.

– Det finns många outnyttjade lokaler som värms upp, vilket är en kostnad. Därför tror jag man behöver se över möjligheten att nyttja delar av kyrkan som församlingshem.

För Sune är det ett naturligt inslag i tillvaron att regelbundet besöka kyrkan – såväl för att gå på gudstjänst som för att sjunga tillsammans med kören i Nykroppa eller Filipstad.

– Jag är även med i en lokal kyrkgrupp i Nykroppa vi kallar gudstjänstvärdar, det är nästan samma sak som kyrkvärdar – vi tar upp kollekt och finns med i bakgrunden.

När frågan om han tror på Gud kommer på tal, svarar Sune:

– Ja. Men jag ser det mer som ett förhållningssätt.

När han ombeds berätta om partiets hjärtefrågor, finns det en punkt som toppar agendan – stor vikt läggs vid att driva en kyrka som ska vara öppen för människan.

– Alla ska vara välkomna. Det ska inte vara någon ”elitkyrka” om man säger. Man måste inte vara på ett visst sätt. Det fanns en kyrkoherde här en gång som jag tycker sa det så bra – när man går i kyrkan ska man vara fri.

Musiken är viktig

För att få redan befintliga medlemmar att delta i kyrkans verksamheter och för att knyta band till nya, tror Sune det är viktigt att kyrkan agerar för att skapa delaktighet.

– Det gäller att kyrkan sköter sig och skapar något som tilltalar många. Och det gäller på alla områden. Just kör- och musikverksamheten tror jag är viktig och faktiskt populär. Där har vi i dag goda förutsättningar.

Inför valet har det varit en del prat om huruvida kyrkan och politik verkligen hör ihop. Vad säger du?

– Jag tror det är viktigt att det finns, inte minst för att kyrkan rör sig med stora ekonomiska frågor. Exempelvis har man byggt upp en rikedom som ska förvaltas väl. I den sämsta av världar kunde skog och jordbruk säljas av.

Sune hoppas på fortsatt majoritet för S, men tror samtidigt att valutgången kommer bli något annorlunda då inte bara Kyrkans väl utan även SD slåss om rösterna i årets val.

– Jag hoppas ju på 25 mandat! Men, skämt åsido – den nya nomineringsgruppen som dykt upp kan säkert räkna med något mandat, men jag tror och hoppas på att vi får majoritet som vi haft i många år.

Ni överlät, under den gångna perioden, en av era ordförandeposter till Kyrkans väl, tänker ni ta tillbaks den nu?

– Leif Holmgren var vice ordförande och fick överta rollen som ordförande för kyrkorådet när vår ordförande ville sluta. Leif är omtyckt och bra så det var naturligt. Hur det blir senare har vi inte diskuterat, det får valresultatet besluta.

Varför ska man rösta på S och kryssa för dig?

– Jag vill inte arbeta för en högre kyrkoavgift, den är redan tillräckligt hög och jag tror man kan spara in pengar på andra omkostnader. Jag tror även på kyrkans roll som en del av samhället i framtiden och som en stöttepelare i krissituationer.

Sune Frisk

Nomineringsgrupp: Socialdemokraterna

Fullständigt namn: Sune Ivar Hartwig Frisk

Ålder: 76 år

Bor: Nykroppa

Familj: Fru Iréne Frisk (också kandidat för S i kyrkovalet) en dotter, en son och tre barnbarn.

Gör: Pensionär.

Fritid: Aktiv inom PRO, kyrkokörerna i Nykroppa och Filipstad.