2017-09-12 06:00

2017-09-12 06:00

Leif hoppas på ökat stöd i valet

FILIPSTAD: Kyrkans väl siktar på majoritet

Socialdemokraterna blev störst i förra valet till kyrkofullmäktige i Filipstads församling, men i kyrkorådet är det likväl Leif Holmgren, listetta för Kyrkans väl, som är ordförande.
Nu hoppas han på ett utökat förtroende från de röstande.

I förra kyrkovalet tog S hem 13 mandat och Kyrkans väl 12. När dåvarande, S-märkte, ordförande i kyrkorådet valde att kliva av under mandatperioden, föll ändå valet på Leif Holmgren, som alltså representerar Kyrkans väl.

– Det är positivt att man kunde se över nomineringsgrupperna, och de valde väl den de tyckte passade bäst av dem som fanns tillgängliga då, säger han.

Hoppas på 13

Efter kyrkovalet nu på söndag hoppas han att han och Kyrkans väl ska få ordförandeposten så att säga på egna meriter. Siktet är inställt på fler mandat än förra gången och han gissar på 13 av de 25 som finns i fullmäktige.

– Då kan S och SD dela på resten, säger han med ett leende.

En sådan valutgång skulle om inte annat avväpna diskussionen om Sverigedemokraternas intåg i kyrkopolitiken. Om han kan tänka sig att samarbeta med SD eller inte vet han inte förrän han träffat dem; han känner inte dem som står på deras lista, säger han.

Dock tycker han att det egentligen är konstigt att ”vanliga” partier alls ställer upp i kyrkovalet. Att engagera sig i kyrkovalet borde snarare handla om engagemang i kyrkan, oavsett vad man röstar på i vanliga fall är hans inställning. På Kyrkans väls lista finns både namn som förekommer i partipoliken och sådana som inte alls gör det.

– Vi är en partipolitiskt obunden grupp och det tycker jag egentligen att alla skulle vara. Kyrkan har ju skilts från staten.

Sticker ut hakan

Han låter stolt och glad när han berättar om Kyrkans väls lista.

– Vi tycker att vi har en lista där vi har väldigt bra fördelning. Dels sticker vi fram hakan och säger att vi har folk som är kunniga och engagerade i kyrkan. Det är lite si och så med det på de andra listorna. Dels har vi 21 namn varav 11 är kvinnor och 10 är män. Vi har 9 som är från Filipstad och 12 från andra orter i kommunen. Vi har även tre yngre tjejer med, så det blir lite yngre också. En bra blandning!

Och apropå engagemang – hur ser ditt kyrkliga engagemang ut, vid sidan av kyrkopolitiken? Hur ofta går du i kyrkan?

– Jag är där två gånger i månaden, varav hälften av tillfällena som kyrkvärd.

Och hur har du det med tron?

– Jag tror det finns något som väntar, men hur det ser ut kan jag inte definiera. Jag tror att det finns något större, som vi inte känner till.

I kyrkopolitiken är hans hjärtefråga att göra medlemmarna nöjda så att de stannar kvar.

– Vi har 69 procent kyrkotillhörighet i Filipstad och det är ju bra. men det är ett stort problem för kyrkan generellt att man tappar medlemmar. Det gäller att fylla verksamheten så att folk upplever att de får tillbaka något för det man ser på skattsedeln.

En del i detta är fortsatt satsning på ett aktivt musikliv i kyrkan. Även aktiviteter för barn och ungdomar samt äldre är något han lyfter fram, liksom att satsa på de anställda och deras vidareutbildning för att säkra fortsatt hög kvalitet.

En utmaning för den lilla församlingen är att hålla alla kyrkor och andra lokaler i gång. Det finns inga planer på att stänga någon kyrka, framhåller han.

– Det skulle med rätta bli ramaskri!

En bra kyrklig verksamhet hoppas han också kan öka på lusten att rösta i kyrkovalet. ”Skrämmande lågt” säger han om valdeltagandet, och tror på ökad synlighet.

– Vi har varit ute på stan under Filibjur och vi har försökt vara med på skolavslutningarna. Kyrkan ska inte bara finnas i själva kyrkan utan i hela samhället och vara en del av Filipstad.

Han tycker att det varit en bra period i Svenska kyrkan i Filipstad sedan väljarna senast hade chansen.

– Vi har lyckats hålla bra ekonomi i kyrkan och det är väldigt positivt. Vi har också nästan fulltaligt på all bemanning, det är bara en präst som fattas nu. Vi har fått in en ny ungdomsledare och en diakon och Madeleine Hyllengren Larsson har börjat som kyrkoherde. Det är något som är en bra grund, att vi har kunniga och väldigt engagerade medarbetare som jobbar i kyrkan.

I förra kyrkovalet tog S hem 13 mandat och Kyrkans väl 12. När dåvarande, S-märkte, ordförande i kyrkorådet valde att kliva av under mandatperioden, föll ändå valet på Leif Holmgren, som alltså representerar Kyrkans väl.

– Det är positivt att man kunde se över nomineringsgrupperna, och de valde väl den de tyckte passade bäst av dem som fanns tillgängliga då, säger han.

Hoppas på 13

Efter kyrkovalet nu på söndag hoppas han att han och Kyrkans väl ska få ordförandeposten så att säga på egna meriter. Siktet är inställt på fler mandat än förra gången och han gissar på 13 av de 25 som finns i fullmäktige.

– Då kan S och SD dela på resten, säger han med ett leende.

En sådan valutgång skulle om inte annat avväpna diskussionen om Sverigedemokraternas intåg i kyrkopolitiken. Om han kan tänka sig att samarbeta med SD eller inte vet han inte förrän han träffat dem; han känner inte dem som står på deras lista, säger han.

Dock tycker han att det egentligen är konstigt att ”vanliga” partier alls ställer upp i kyrkovalet. Att engagera sig i kyrkovalet borde snarare handla om engagemang i kyrkan, oavsett vad man röstar på i vanliga fall är hans inställning. På Kyrkans väls lista finns både namn som förekommer i partipoliken och sådana som inte alls gör det.

– Vi är en partipolitiskt obunden grupp och det tycker jag egentligen att alla skulle vara. Kyrkan har ju skilts från staten.

Sticker ut hakan

Han låter stolt och glad när han berättar om Kyrkans väls lista.

– Vi tycker att vi har en lista där vi har väldigt bra fördelning. Dels sticker vi fram hakan och säger att vi har folk som är kunniga och engagerade i kyrkan. Det är lite si och så med det på de andra listorna. Dels har vi 21 namn varav 11 är kvinnor och 10 är män. Vi har 9 som är från Filipstad och 12 från andra orter i kommunen. Vi har även tre yngre tjejer med, så det blir lite yngre också. En bra blandning!

Och apropå engagemang – hur ser ditt kyrkliga engagemang ut, vid sidan av kyrkopolitiken? Hur ofta går du i kyrkan?

– Jag är där två gånger i månaden, varav hälften av tillfällena som kyrkvärd.

Och hur har du det med tron?

– Jag tror det finns något som väntar, men hur det ser ut kan jag inte definiera. Jag tror att det finns något större, som vi inte känner till.

I kyrkopolitiken är hans hjärtefråga att göra medlemmarna nöjda så att de stannar kvar.

– Vi har 69 procent kyrkotillhörighet i Filipstad och det är ju bra. men det är ett stort problem för kyrkan generellt att man tappar medlemmar. Det gäller att fylla verksamheten så att folk upplever att de får tillbaka något för det man ser på skattsedeln.

En del i detta är fortsatt satsning på ett aktivt musikliv i kyrkan. Även aktiviteter för barn och ungdomar samt äldre är något han lyfter fram, liksom att satsa på de anställda och deras vidareutbildning för att säkra fortsatt hög kvalitet.

En utmaning för den lilla församlingen är att hålla alla kyrkor och andra lokaler i gång. Det finns inga planer på att stänga någon kyrka, framhåller han.

– Det skulle med rätta bli ramaskri!

En bra kyrklig verksamhet hoppas han också kan öka på lusten att rösta i kyrkovalet. ”Skrämmande lågt” säger han om valdeltagandet, och tror på ökad synlighet.

– Vi har varit ute på stan under Filibjur och vi har försökt vara med på skolavslutningarna. Kyrkan ska inte bara finnas i själva kyrkan utan i hela samhället och vara en del av Filipstad.

Han tycker att det varit en bra period i Svenska kyrkan i Filipstad sedan väljarna senast hade chansen.

– Vi har lyckats hålla bra ekonomi i kyrkan och det är väldigt positivt. Vi har också nästan fulltaligt på all bemanning, det är bara en präst som fattas nu. Vi har fått in en ny ungdomsledare och en diakon och Madeleine Hyllengren Larsson har börjat som kyrkoherde. Det är något som är en bra grund, att vi har kunniga och väldigt engagerade medarbetare som jobbar i kyrkan.

Leif Holmgren

Nomineringsgrupp: Kyrkans väl

Fullständigt namn: Leif Göran Holmgren

Ålder: 67

Bor: Filipstad

Familj: fru och utfluget barn

Gör: Pensionär