2017-09-12 06:00

2017-09-12 06:00

Af:s miss dyr för Michael

FILIPSTAD: Arbetsförmedlingen registrerade inte aktivitetsrapport i tid

Enligt Michael Eklund lämnade han in aktivitetsrapporten i tid till arbetsförmedlingen i Filipstad. Men eftersom arbetsförmedlingen missade att registrera den i tid, stängdes han av från aktivitetsstödet i tio dagar.

Han fick först ett tillfälligt beslut om att han blev avstängd från ersättning i tio dagar i december år 2016.

– Jag missade 2 000 kronor i ersättning på grund av detta, säger Michael Eklund som är upprörd över bristerna i arbetsförmedlingens hantering av hans aktivitetsrapport.

Af gjorde fel

När han fick beskedet att han skulle stängas av flera dagar - på grund av att inte aktivitetsrapporten registrerats i tid - så gick han till arbetsförmedlingens kontor i Filipstad för att prata med en chef på plats.

– Chefen hittade papperen till slut och bad om ursäkt för att de inte blivit registrerade. Jag talade om för chefen att jag blivit avstängd tio dagar på grund av detta, men chefen sa sig inte kunna göra något åt detta, berättar Michael.

Senare skickade dock arbetsförmedlingen ett skriftligt brev till honom där man medgav att Michael lämnat in sin aktivitetsrapport i tid, samt att arbetsförmedlingen missat att registrera den.

Dessutom fick han senare ett beslut från arbetsförmedlingen om att han inte stängdes av under dessa dagar. i arbetsförmedlingens brev står det bland annat: ”Därför avskrivs ärendet vilket innebär att du inte kommer att få minskad ersättning. Vi ber om ursäkt att du fick föregående brev på felaktiga grunder.”

Trots detta säger han sig ännu inte ha fått ersättning för dessa tio dagar.

Han uppger att han har överklagat beslutet och att överklagan avslagits. Beskedet han fått är att han måste överklaga igen till kammarrätten.

Erbjuder hjälp

Maria Haglund är arbetsförmedlingschef för Östra Värmland. I det här speciella ärendet uppmanar hon kunden att ringa henne för att reda ut ärendet.

– Jag har inte kännedom om det enskilda ärendet och jag kan inte kommentera det heller, säger Maria Haglund och förklarar att arbetsförmedlingen uppmanar alla kunderna att försöka registrera sina aktivitetsrapporter digitalt eftersom detta är säkrare.

Tidigare har arbetsförmedlingen kontaktat alla sökanden, som fortfarande lämnar in aktivitetsrapporterna i pappersform, för att lära dem använda det digitala systemet .

– Vi ska köra en vända till nu och erbjuda dem ännu mer hjälp att göra detta. Om man inte har en egen dator kan man göra det själv på arbetsförmedlingens dator digitalt.

Hon säger att det finns bra rutiner hos arbetsförmedlingen för att hantera inkommande post.

– Jag tycker att vi har bra rutiner för pappershantering. Vi har en skyldighet att datumstämpla och hantera post på en gång. Och inkommen post hanteras av dem som är i tjänst.

Överklagan avslogs

Enligt Michael blev han även avstängd från aktivitetsstödet för perioden 14-20 april år 2016. Orsaken var då att arbetsförmedlingen hävdar att han inte lämnat in aktivitetsrapporten för mars månad i tid. Även då hävdar han att aktivitetsrapporten lämnats in i tid, men arbetsförmedlingen uppger att de inte har hittat hans aktivitetsrapport överhuvudtaget.

Det ärendet överklagade han till Förvaltningsrätten i Härnösand, men hans överklagan avslogs.

I domen framhålls det att arbetsförmedlingen hävdar att någon aktivitetsrapport inte inkommit i tid. Vidare konstateras det i domen att det är den person som ska ge in handlingen till en myndighet eller domstol som ansvarar för att handlingen kommer myndigheten till handa. Förvaltningsrätten skriver i domen: ”Huvudregeln är att meddelandena skickas på avsändarens risk.”

Han fick först ett tillfälligt beslut om att han blev avstängd från ersättning i tio dagar i december år 2016.

– Jag missade 2 000 kronor i ersättning på grund av detta, säger Michael Eklund som är upprörd över bristerna i arbetsförmedlingens hantering av hans aktivitetsrapport.

Af gjorde fel

När han fick beskedet att han skulle stängas av flera dagar - på grund av att inte aktivitetsrapporten registrerats i tid - så gick han till arbetsförmedlingens kontor i Filipstad för att prata med en chef på plats.

– Chefen hittade papperen till slut och bad om ursäkt för att de inte blivit registrerade. Jag talade om för chefen att jag blivit avstängd tio dagar på grund av detta, men chefen sa sig inte kunna göra något åt detta, berättar Michael.

Senare skickade dock arbetsförmedlingen ett skriftligt brev till honom där man medgav att Michael lämnat in sin aktivitetsrapport i tid, samt att arbetsförmedlingen missat att registrera den.

Dessutom fick han senare ett beslut från arbetsförmedlingen om att han inte stängdes av under dessa dagar. i arbetsförmedlingens brev står det bland annat: ”Därför avskrivs ärendet vilket innebär att du inte kommer att få minskad ersättning. Vi ber om ursäkt att du fick föregående brev på felaktiga grunder.”

Trots detta säger han sig ännu inte ha fått ersättning för dessa tio dagar.

Han uppger att han har överklagat beslutet och att överklagan avslagits. Beskedet han fått är att han måste överklaga igen till kammarrätten.

Erbjuder hjälp

Maria Haglund är arbetsförmedlingschef för Östra Värmland. I det här speciella ärendet uppmanar hon kunden att ringa henne för att reda ut ärendet.

– Jag har inte kännedom om det enskilda ärendet och jag kan inte kommentera det heller, säger Maria Haglund och förklarar att arbetsförmedlingen uppmanar alla kunderna att försöka registrera sina aktivitetsrapporter digitalt eftersom detta är säkrare.

Tidigare har arbetsförmedlingen kontaktat alla sökanden, som fortfarande lämnar in aktivitetsrapporterna i pappersform, för att lära dem använda det digitala systemet .

– Vi ska köra en vända till nu och erbjuda dem ännu mer hjälp att göra detta. Om man inte har en egen dator kan man göra det själv på arbetsförmedlingens dator digitalt.

Hon säger att det finns bra rutiner hos arbetsförmedlingen för att hantera inkommande post.

– Jag tycker att vi har bra rutiner för pappershantering. Vi har en skyldighet att datumstämpla och hantera post på en gång. Och inkommen post hanteras av dem som är i tjänst.

Överklagan avslogs

Enligt Michael blev han även avstängd från aktivitetsstödet för perioden 14-20 april år 2016. Orsaken var då att arbetsförmedlingen hävdar att han inte lämnat in aktivitetsrapporten för mars månad i tid. Även då hävdar han att aktivitetsrapporten lämnats in i tid, men arbetsförmedlingen uppger att de inte har hittat hans aktivitetsrapport överhuvudtaget.

Det ärendet överklagade han till Förvaltningsrätten i Härnösand, men hans överklagan avslogs.

I domen framhålls det att arbetsförmedlingen hävdar att någon aktivitetsrapport inte inkommit i tid. Vidare konstateras det i domen att det är den person som ska ge in handlingen till en myndighet eller domstol som ansvarar för att handlingen kommer myndigheten till handa. Förvaltningsrätten skriver i domen: ”Huvudregeln är att meddelandena skickas på avsändarens risk.”