2017-08-15 06:00

2017-08-15 06:00

Senaste kartorna över vargrevir oförändrade

FILIPSTAD: Viktigt med rapporter under sommaren

Vinterns jakt på varg anses lyckad och man har inte hört om några förändringar i reviren under sommaren. I de databaser där man rapporterar om man har sett rovdjur syns varken Brattfors, Nordmark eller Loka i listorna.

– Men det är viktigt med rapporter även under sommaren och har man koll på hur det ser ut uppmanar vi att man hör av sig.

Det säger Maria Falkevik, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen i Värmland. Lägesrapporten just nu har inte förändrats med andra ord, men när inventeringen blev kvar i våras var reviret på Brattforsheden grönmarkerad och tydde på att där fanns familjegrupper med tre vargar i sällskap där minst en varg hade revirmarkerat regelbundet.

Det rapporterades att sammanlagt sju vargar hade fällts i jaktområdet för Brattforsreviret under licensjakten, varav en var svårt skabbangripen och därför inte avräknades från licensjaktstilldelningen.

– Tiken hittades också svårt angripen av skabb och det gamla vargparet i Nordmark sköts också, bekräftar Maria Falkevik.

Runt Filipstad finns det revir i Brattfors, Nordmark och Loka på Länsstyrelsens karta. Men den redovisas oberoende av hur det har gått med själva jakten, förklarar Falkeviks kollega, Per Larsson:

– Inventeringen görs under vintern och kartan redovisas oavsett jakt. Men det skjuts ju inte fler än det antal man får skjuta. Jag tycker att jakten lyckades och vi fick de vargar som skulle skjutas. Om det får den effekt man önskar efteråt får man väl se det som lyckat, säger han.

Förändringar kan ske hela tiden, poängterar Länsstyrelsen, och vargarna rör sig över stora områden. Huruvida andra vargar har kommit in i reviren är svårt att säga, och de uppmanar att man rapporterar om man ser något i rörelse.

– Syftet med jakten är ju att dämpa konflikt helt enkelt, och att förebygga skador på tamdjur. Den görs även med hänsyn till den låga älgstammen som funnits i området, bekräftar han.

Vargar från Norge har försetts med sändare och de har visat att tre stycken har rört sig över gränsen och passerat genom Värmland, rapporterar Länsstyrelsen.

– Vi har ju ingen möjlighet att inventera under sommaren, men vi får se hur det ser ut till vintern igen, säger Per Larsson.

– Men det är viktigt med rapporter även under sommaren och har man koll på hur det ser ut uppmanar vi att man hör av sig.

Det säger Maria Falkevik, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen i Värmland. Lägesrapporten just nu har inte förändrats med andra ord, men när inventeringen blev kvar i våras var reviret på Brattforsheden grönmarkerad och tydde på att där fanns familjegrupper med tre vargar i sällskap där minst en varg hade revirmarkerat regelbundet.

Det rapporterades att sammanlagt sju vargar hade fällts i jaktområdet för Brattforsreviret under licensjakten, varav en var svårt skabbangripen och därför inte avräknades från licensjaktstilldelningen.

– Tiken hittades också svårt angripen av skabb och det gamla vargparet i Nordmark sköts också, bekräftar Maria Falkevik.

Runt Filipstad finns det revir i Brattfors, Nordmark och Loka på Länsstyrelsens karta. Men den redovisas oberoende av hur det har gått med själva jakten, förklarar Falkeviks kollega, Per Larsson:

– Inventeringen görs under vintern och kartan redovisas oavsett jakt. Men det skjuts ju inte fler än det antal man får skjuta. Jag tycker att jakten lyckades och vi fick de vargar som skulle skjutas. Om det får den effekt man önskar efteråt får man väl se det som lyckat, säger han.

Förändringar kan ske hela tiden, poängterar Länsstyrelsen, och vargarna rör sig över stora områden. Huruvida andra vargar har kommit in i reviren är svårt att säga, och de uppmanar att man rapporterar om man ser något i rörelse.

– Syftet med jakten är ju att dämpa konflikt helt enkelt, och att förebygga skador på tamdjur. Den görs även med hänsyn till den låga älgstammen som funnits i området, bekräftar han.

Vargar från Norge har försetts med sändare och de har visat att tre stycken har rört sig över gränsen och passerat genom Värmland, rapporterar Länsstyrelsen.

– Vi har ju ingen möjlighet att inventera under sommaren, men vi får se hur det ser ut till vintern igen, säger Per Larsson.

  • Jennifer Sundelin