2017-08-11 06:00

2017-08-11 06:00

Rekordstor produktion vid Lesjöfors fjädrar AB

VECKANS FÖRETAG: FT besökte ett globalt fjäderföretag

Sedan slutet av februari körs det fyrskift vid Lesjöfors fjädrar AB för att klara av den stora efterfrågan på bilfjädrar.
– Det går riktigt bra i år, fram till halvårsskiftet noterade vi den största produktionsvolymen som vi har haft någon gång, berättar Jan Fridholm, vd Lesjöfors fjädrar AB.

Varje vecka produceras det cirka 80 000 bilfjädrar och cirka 15 000 industrifjädrar i fabriken i Lesjöfors. För att klara detta har ytterligare elva personer tagits in.

– Det är både visstidsanställda och personal inhyrda från bemanningsföretag, berättar Jan Fridholm.

Företaget har 98 anställda vid fabriken, varav 11 är tjänstemän.

– Omsättningen ligger på cirka 250 miljoner kronor i år, i fjol låg omsättningen på cirka 216 miljoner kronor. Vi levererar bilfjädrar till eftermarknaden i främst Tyskland och England. Vi expanderar även kraftigt i Ryssland.

Anrik historia

Tillverkningen av fjädrar i Lesjöfors startade år 1852. Nu är det Beijer Alma som äger koncernen. Huvudkontoret ligger i Karlstad.

Verksamheten är organiserad i tre områden; banddetaljer, trådfjädrar och eftermarknadsprodukter för bilar och andra fordon.

Koncernen Lesjöfors har verksamhet i både Europa, USA och Asien. Totalt finns det 27 fabriker runt om i världen, med cirka 1 800 personer anställda. Företaget producerar standardfjädrar, gasfjädrar, banddetaljer och fjädrar till fordonsindustrin.

Kunderna återfinns i branscher som exempelvis fordonsindustrin, järnvägen, telekom, flygindustrin och försvarsindustrin.

I Lesjöfors produceras fjädrar till eftermarknaden för bilar, samt industrifjädrar.

Stora investeringar

Det har gjorts flera stora investeringar i Lesjöfors och fler är på gång.

– Vid årsskiftet köpte vi en ny målningsbox och vi förlängde ugnen till målningen. Investeringen uppgick till cirka 3,5 miljoner kronor, berättar Fridholm och förklarar att ledningsgruppen vill automatisera mer för att skapa en effektivare produktion.

– Vi ska även automatisera linan från slipmaskinen till blästring. Detta ska vara klart i augusti och beräknas kosta cirka en miljon kronor.

En förstudie

Det görs även en förstudie för att automatisera avplockningen av fjädrar från linan, efter målningen. Ledningsgruppen vill också köpa in en ny ugn för att öka effektiviteten. Det är en investering på cirka fyra miljoner kronor.

– Våra ägare vill investera i fabriken och vi har varit riktigt lönsamma under alla år.

Jan Fridholm menar att den största utmaningen ligger i att behålla konkurrenskraften, eftersom lönerna är högre än i många andra länder.

En stor fördel med att ha produktionen i Lesjöfors är den låga personalomsättningen.

– Våra medarbetare är trogna och kunniga, det är nästan inga som slutar.

Han har dock ett konkret önskemål till politikerna.

– För att främja jobben på landsbygden så bör man sänka arbetsgivaravgifterna, eller ta bort dem helt, för företagen på landsbygden.

Varje vecka produceras det cirka 80 000 bilfjädrar och cirka 15 000 industrifjädrar i fabriken i Lesjöfors. För att klara detta har ytterligare elva personer tagits in.

– Det är både visstidsanställda och personal inhyrda från bemanningsföretag, berättar Jan Fridholm.

Företaget har 98 anställda vid fabriken, varav 11 är tjänstemän.

– Omsättningen ligger på cirka 250 miljoner kronor i år, i fjol låg omsättningen på cirka 216 miljoner kronor. Vi levererar bilfjädrar till eftermarknaden i främst Tyskland och England. Vi expanderar även kraftigt i Ryssland.

Anrik historia

Tillverkningen av fjädrar i Lesjöfors startade år 1852. Nu är det Beijer Alma som äger koncernen. Huvudkontoret ligger i Karlstad.

Verksamheten är organiserad i tre områden; banddetaljer, trådfjädrar och eftermarknadsprodukter för bilar och andra fordon.

Koncernen Lesjöfors har verksamhet i både Europa, USA och Asien. Totalt finns det 27 fabriker runt om i världen, med cirka 1 800 personer anställda. Företaget producerar standardfjädrar, gasfjädrar, banddetaljer och fjädrar till fordonsindustrin.

Kunderna återfinns i branscher som exempelvis fordonsindustrin, järnvägen, telekom, flygindustrin och försvarsindustrin.

I Lesjöfors produceras fjädrar till eftermarknaden för bilar, samt industrifjädrar.

Stora investeringar

Det har gjorts flera stora investeringar i Lesjöfors och fler är på gång.

– Vid årsskiftet köpte vi en ny målningsbox och vi förlängde ugnen till målningen. Investeringen uppgick till cirka 3,5 miljoner kronor, berättar Fridholm och förklarar att ledningsgruppen vill automatisera mer för att skapa en effektivare produktion.

– Vi ska även automatisera linan från slipmaskinen till blästring. Detta ska vara klart i augusti och beräknas kosta cirka en miljon kronor.

En förstudie

Det görs även en förstudie för att automatisera avplockningen av fjädrar från linan, efter målningen. Ledningsgruppen vill också köpa in en ny ugn för att öka effektiviteten. Det är en investering på cirka fyra miljoner kronor.

– Våra ägare vill investera i fabriken och vi har varit riktigt lönsamma under alla år.

Jan Fridholm menar att den största utmaningen ligger i att behålla konkurrenskraften, eftersom lönerna är högre än i många andra länder.

En stor fördel med att ha produktionen i Lesjöfors är den låga personalomsättningen.

– Våra medarbetare är trogna och kunniga, det är nästan inga som slutar.

Han har dock ett konkret önskemål till politikerna.

– För att främja jobben på landsbygden så bör man sänka arbetsgivaravgifterna, eller ta bort dem helt, för företagen på landsbygden.

Lesjöfors fjädrar

Anställda: 98 personer.

Produkter: I Lesjöfors tillverkas främst fordonsfjädrar och industrifjädrar.

Miljöarbete: certifierade enligt miljö- och kvalitetskraven ISO9001:2000 & ISO14001.

Källa: Lesjöfors fjädrar AB