2017-08-11 06:00

2017-08-11 06:00

Hoppas på en återstart

MOLKOM: Vindkraftverken på Tjurhöjden står stilla

De två vindkraftverken på Tjurhöjden, utanför Molkom, står stilla efter att företaget CRC vindkraft AB gjorde konkurs vid årsskiftet. Nu har företaget Green Extreme fått i uppdrag att försöka få i gång de båda verken igen.

Det var Gunnar Bjurbäck, tidigare boende i Molkom, som drog i gång projektet med att bygga vindkraftverk på Tjurhöjden.

– På grund av lågkonjunkturen blev intäkten långt under kalkylerad intäkt, berättar Gunnar Bjurbäck.

Vindkraftverken var i drift från februari år 2012 fram till december år 2016.

– Jag var projektstartare och påbörjade projektet år 2003. När jag var färdig så sålde jag år 2008 projektet till WPD, ett tyskt vindkraftföretag. Men samtidigt kom bankkraschen med Lehman Brothers och det blev en kraftig nedgång i ekonomin. Då beslutade sig WPD för att inte bygga vindkraftverken. I stället såldes projektet vidare till CRC vinkraft AB år 2011 och de körde i gång direkt med projektet.

Elpriset sjönk

Men intäkterna från produktionen av vindkraftsel följde alltså inte kalkylen och det blev konkurs.

Därefter har företaget Green Extreme fått i uppdrag att försöka återstarta vindkraftverken, men det finns något tekniskt fel och felsökning pågår.

Patrik Ryrberg, som arbetar på Green Extreme, vet inte när det kan bli en återstart.

– Det är svårt att säga, i dagsläget ser vi inte hela problembilden, säger Ryrberg och förklarar att det finns intressenter till vindkraftverken.

– Men de vill se att grejorna fungerar först.

Bättre förutsättningar

Gunnar Bjurbäck tror att priset vid en försäljning kommer att hamna på en nivå som gör att en köpare har förutsättningar att driva produktionen på ett bärkraftigt sätt. Han tror också att elpriserna kommer att stiga i takt med att kärnkraften ska avvecklas.

– Det är två stycken vindkraftverk som har en årsproduktion på totalt cirka 15 Gigawattimmar. Det räcker för att försörja 750 normalvillor med el under ett år.

Framöver tror Gunnar Bjurbäck på en kombination av sol, vind, vatten, bioenergi och ny teknik som kommer.

År 2015 flyttade han från Molkom till en ort utanför Ulricehamn.

– Jag tycker att det är viktigt att vi kommer i gång med att producera mer grön energi, den fossila energin är inte bra. Jag hoppas att det finns en möjlighet att återstarta dessa två vindkraftverk.

Det var Gunnar Bjurbäck, tidigare boende i Molkom, som drog i gång projektet med att bygga vindkraftverk på Tjurhöjden.

– På grund av lågkonjunkturen blev intäkten långt under kalkylerad intäkt, berättar Gunnar Bjurbäck.

Vindkraftverken var i drift från februari år 2012 fram till december år 2016.

– Jag var projektstartare och påbörjade projektet år 2003. När jag var färdig så sålde jag år 2008 projektet till WPD, ett tyskt vindkraftföretag. Men samtidigt kom bankkraschen med Lehman Brothers och det blev en kraftig nedgång i ekonomin. Då beslutade sig WPD för att inte bygga vindkraftverken. I stället såldes projektet vidare till CRC vinkraft AB år 2011 och de körde i gång direkt med projektet.

Elpriset sjönk

Men intäkterna från produktionen av vindkraftsel följde alltså inte kalkylen och det blev konkurs.

Därefter har företaget Green Extreme fått i uppdrag att försöka återstarta vindkraftverken, men det finns något tekniskt fel och felsökning pågår.

Patrik Ryrberg, som arbetar på Green Extreme, vet inte när det kan bli en återstart.

– Det är svårt att säga, i dagsläget ser vi inte hela problembilden, säger Ryrberg och förklarar att det finns intressenter till vindkraftverken.

– Men de vill se att grejorna fungerar först.

Bättre förutsättningar

Gunnar Bjurbäck tror att priset vid en försäljning kommer att hamna på en nivå som gör att en köpare har förutsättningar att driva produktionen på ett bärkraftigt sätt. Han tror också att elpriserna kommer att stiga i takt med att kärnkraften ska avvecklas.

– Det är två stycken vindkraftverk som har en årsproduktion på totalt cirka 15 Gigawattimmar. Det räcker för att försörja 750 normalvillor med el under ett år.

Framöver tror Gunnar Bjurbäck på en kombination av sol, vind, vatten, bioenergi och ny teknik som kommer.

År 2015 flyttade han från Molkom till en ort utanför Ulricehamn.

– Jag tycker att det är viktigt att vi kommer i gång med att producera mer grön energi, den fossila energin är inte bra. Jag hoppas att det finns en möjlighet att återstarta dessa två vindkraftverk.